Autismista

Tarjoamme tietoa, välineitä ja tukea vaikuttaa sekä omaan arkeen että koko neurovähemmistön asemaan ja oikeuksien toteutumiseen. Edistämme autismikirjon ihmisten palvelutarpeiden huomioimisen lisäämistä sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamista.

Tukea autismikirjon henkilöille

Siirry takaisin sivun alkuun