Pidennetty oppivelvollisuus

Jos lapsesi on todettu olevan autismikirjolla eikä hän siksi pysty suorittamaan peruskoulua yhdeksässä vuodessa, on hänellä oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä perusopetusta aikaisemmin. Pidennetyn oppivelvollisuuden yhteydessä lapselle tehdään samalla erityisen tuen päätös.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään ennen oppivelvollisuuden alkua eli ennen kuin lapsi täyttää kuusi vuotta. Päätös on mahdollista tehdä poikkeustapauksissa myös myöhemmin.

Pidennetty oppivelvollisuus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla. Lapsen huoltajalle on kerrottava ajoissa pidennetyn oppivelvollisuuden vaihtoehdoista, koska hän päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.

  1. Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.
  2. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen.
  3. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

[Lähde: Verneri.net]

Mitä päätös edellyttää?

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta edellyttää psykologista tai lääketieteellistä lausuntoa. Mahdollinen päätös perustuu lausunnon arvioon lapsen toimintakyvystä. Päätöksen tekevä viranomainen ei kuitenkaan ole sidottu asiantuntijalausuntoon.

Huoltajien kanssa on tehtävä yhteistyötä päätettäessä erityisestä tuesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lomatoiminta pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille

Hyvinvointialueet voivat järjestää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville autismikirjon oppilaille koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä tarjota lomatoimintaa koulun loma-aikoina. Toimintaa ei kuitenkaan järjestetä viikonloppuisin. Toiminnan pariin pääsemiseksi kannattaa ottaa yhteyttä oman hyvinvointialueen vammaispalveluun. ks. myös Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-ajan toiminta.

Osittainen hoitoraha

Kela maksaa 1. ja 2. luokan oppilaan vanhemmalle osittaista hoitorahaa, mikäli vanhempi työskentelee enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen vanhemmalle osittaista hoitorahaa voidaan maksaa myös lapsen esiopetusvuoden ja 3. luokan ajan. Osittaista hoitorahaa voidaan myöntää myös etävanhemmalle tai molemmille perheen vanhemmille, mikäli he hoitavat lasta eri aikaan.

Lähde: Kela

Lue lisää:

Pidennetty oppivelvollisuus. Opetushallitus.

Pidennetty oppivelvollisuus. Perusopetussuunnitelman perusteet 2014.

 

 

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun