Vaikuttaminen

Teemme aktiivista vaikuttamistyötä autismikirjon perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vaikuttamistyöhön keskittyvät erityisesti vapaaehtoisista koostuvat alueelliset vaikuttajatyöryhmät. Lisäksi PAUTin hallituksen vapaaehtoiset edustavat yhdistystä erilaisissa vaikuttajaverkostoissa.

Vaikuttamistyön tehostamiseksi yhdistyksessämme on ensiaskeleitaan ottava – työntekijästä ja vapaaehtoisista muodostuva – viestintätyöryhmä, joka toimii hallituksen strategiatyön käytäntöön viejänä. Lisäksi toukokuussa 2023 on käynnistymässä nuorten oma vaikuttajaryhmä.

Vuonna 2023 vaikuttamistyön painopisteenä on peruskouluun ja autismikirjon lasten ja nuorten koulunkäyntiin vaikuttaminen.

Siirry takaisin sivun alkuun