Vaikuttaminen

Teemme aktiivista vaikuttamistyötä autismikirjon perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vaikuttamistyöhön keskittyvät erityisesti vapaaehtoisista koostuvat alueelliset vaikuttajatyöryhmät. Lisäksi PAUTin hallituksen vapaaehtoiset edustavat yhdistystä erilaisissa vaikuttajaverkostoissa.

Vaikuttamistyön tehostamiseksi yhdistyksessämme on ensiaskeleitaan ottava – työntekijästä ja vapaaehtoisista muodostuva – viestintätyöryhmä, joka toimii hallituksen strategiatyön käytäntöön viejänä. Lisäksi toukokuussa 2023 käynnistyi nuorten oma vaikuttajaryhmä.

Vuonna 2023 vaikuttamistyön painopisteenä on peruskouluun ja autismikirjon lasten ja nuorten koulunkäyntiin vaikuttaminen.

Siirry takaisin sivun alkuun