Mitä on asumisvalmennus?

Asumisvalmennus on palvelu, joka on suunnattu aikuistuville autismikirjon henkilöille. Asumisvalmennuksessa autismikirjon henkilö harjoittelee ohjatusti asumisen taitoja. Tavoitteena on, että henkilölle löytyy asumisvalmennuksen jälkeen hänelle sopiva vakituinen asumismuoto.

Asumisvalmennukseen haetaan joko kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän tai vammaispalveluiden sosiaalityön kautta (katso linkit alla).

Asumisvalmennus käytännössä

Asumisvalmennus toteutetaan lyhyissä jaksoissa (useammasta vuorokaudesta useampaan viikkoon), joiden välissä autismikirjon henkilö palaa kotiinsa asumaan. Asumisvalmennuksen kokonaiskesto voi vaihdella tilanteen mukaan.

Asumisvalmennuksen aikana on tarkoitus selvittää:

 • Autismikirjon henkilön asumisedellytykset
 • Millä aikataululla autismikirjon henkilön pysyvämpi muutto toteutetaan

Asumisvalmennusasunnot ovat täysin varusteltuja. Autismikirjon henkilön tarvitsee ottaa mukaansa asumisvalmennukseen:

 • lääkkeet
 • vaatteet
 • hygieniatarvikkeet
 • rahaa ruokaostoksiin
 • muut henkilökohtaiset tavarat ja esineet

Asumisvalmennusasunnosta ei peritä vuokraa. Pyykkituvan ja mahdollinen saunan käyttö on maksutonta autismikirjon henkilölle.

Asumisvalmennuksessa opitaan arjen taitoja

Asumisvalmennuksessa harjoitellaan asumistaitojen lisäksi erilaisia hyödyllisiä arjen taitoja:

 • siivoamista
 • ruuan laittoa
 • kaupassa käymistä
 • sosiaalisia taitoja
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista
 • liikkumista julkisissa kulkuvälineissä
 • muita hyödyllisiä arjen taitoja

Henkilökunta tukee

Asumisvalmennusta järjestävän tahon palveluksessa olevat ohjaajat auttavat autismikirjon henkilöä asumiseen liittyvien taitojen harjoittelussa. On tärkeää, että autismikirjon henkilö pärjää myös itsenäisesti ja osaa pyytää tarvittaessa apua. Henkilökunta järjestää autismikirjon henkilölle tarvittaessa lisätukea tai esimerkiksi apuvälineitä.

Asumisvalmennuspaikkoja tarjoavat kunnat joko omissa yksiköissään tai ostopalveluiden kautta.


Lue lisää:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Asumispalvelut vammaisille

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Vammaisten muut kotiin vietävät palvelut

MINÄ MUUTAN – asumisvalmennuksen tehtäväkansio asiakkaalle / Savon vammaisasuntosäätiön projekti

 

Teksti: Eetu Karppanen

Siirry takaisin sivun alkuun