Koulukuljetukset

Kotikuntasi on velvoitettu järjestämään koulukuljetuksen, jos lapsesi koulumatka ylittää viiden kilometrin matkan tai jos lapsesi vaikeavammaisuus tai muut syyt estävät turvallisen koulumatkan. Moni autismikirjon lapsi kulkee koulumatkansa kuljetuspalvelun kuljettamana.

Kuljetuksen järjestämällä kunnalla on velvollisuus huolehtia kuljetuspalvelun laadusta ja siitä, että se toimii lapsesi edun mukaisesti. Kuljetukset ovat lähtökohtaisesti ryhmäkuljetuksia. Alle 13-vuotiaan päivittäisiin kuljetuksiin odotusaika mukaan lukien saa kulua korkeintaan 2,5 tuntia. Ennen lukuvuoden alkua 13 vuotta täyttäneiden koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.

Kuljetus myönnetään autismikirjon lapselle lääkärin lausunnon perusteella. Oppilaalla on oikeus kahteen kuljetukseen koulupäivää kohden. Päivä alkaa esim. matkalla kouluun ja koulupäivän päätyttyä kotiin tai iltapäiväkerhoon.

Voit hakea koulumatkaetua lapsellesi sähköisellä hakemuksella omalta hyvinvointialueeltasi.

Lue lisää:

Koulukuljetusopas. Opetushallitus.

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun