Päivä- ja työtoiminta

Kunnat järjestävät autismikirjon nuorille ja aikuisille päivä- ja työtoimintaa. Sekä päivä- että työtoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan.

Hae päivä- ja työtoimintapalvelua omalta sosiaalityöntekijältä oman asuinalueesi vammaispalveluiden tai  sosiaalityön toimipisteestä. Vammaispalvelut tai sosiaalityö kirjaa myönnetyt palvelut vammaisen henkilön palvelusuunnitelmaan.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Päivätoiminnan määrä ja sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan palvelusuunnitelman mukaisesti. Päivätoiminta voi pitää sisällään:

  • sosiaalisten taitojen harjoittelua
  • luovaa toimintaa
  • ulkoilua ja liikuntaa
  • opetusta
  • työtehtäviä ja virkistystoimintaa

Päivätoimintaa järjestetään kehitysvamma- tai vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa on yritettävä järjestää autismikirjon henkilölle viitenä päivänä viikossa. Jos autismikirjon henkilö kykenee osallistumaan osa-aikaisesti työtoimintaan, voi hän osallistua päivätoimintaan harvemmin.

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on maksutonta. Kuljetukset ja ateriat voivat olla omakustanteisia

Työtoiminta

Kunnat järjestävät työtoimintaa työ- ja toimintakeskuksissa. Työtoiminnassa tehdään eri työtehtäviä, opetellaan työelämän sääntöjä ja mietitään jatkotyöllistymistä. Työtoiminnan kautta on mahdollista päästä tuettuun työllistymiseen.

Työtoiminta voi sisältää:

  • tekstiili- ja puutyötä
  • keittiötyötä ja siivousta
  • kiinteistönhuoltoa
  • kokoonpano- ja pakkaustyötä
  • opiskelua ja liikuntaa

Työtoiminnan työaika on yksilöllinen. Osa työtoiminnassa olevista käy päivittäin töissä, kun taas osa harvemmin. Myös työajan pituus voi vaihdella.

Kunnat maksavat työtoiminnassa olevalle pientä työosuusrahaa.

Lue lisää:

Päivätoiminta. Vammaispalveluiden käsikirja, THL.

Työ ja työtoiminta. Vammaispalveluiden käsikirja, THL.

 

Siirry takaisin sivun alkuun