Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön asumista omassa kodissaan. Tavoitteena on edesauttaa omatoimista selviytymistä tavallisessa arjessa ilman tarvetta lisäpalveluihin tai laitosasumiseen. Edellytyksenä palvelulle on henkilön vaikeavammaisuuden perusteella määritellyt myöntämiskriteerit. Myös autismin kirjon henkilöillä on mahdollisuus saada kotikuntansa tukemana kyseistä palvelua.

Asunnon muutostöitä ovat erilaiset turvallisuutta lisäävät muutokset kuten äänieristetyt ovet, lukitusjärjestelmät tai karkailevan lapsen piha-alueen aitaus.

Asunnon muutostyöavustusta haetaan omasta kotikunnasta erillisellä netistä löytyvällä lomakkeella. Liitteeksi on hyvä saada lääkärin lausunto ja joissakin tapauksissa esimerkiksi toimintaterapeutin suositus. Kunta tekee hakemuksesta päätöksen. Muutostyöt eivät ole tulosidonnaisia.

Lue lisää:

https://verneri.net/yleis/asunnon-hakeminen-ja-muutostyot

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Teksti: Eetu Karppanen

Siirry takaisin sivun alkuun