PAUTin hallituksen jäsen, Anne Panigrahi-Herler, osallistui yhdistyksemme edustajana 19.9.2023 järjestettyyn Matkailu kuuluu kaikille! -tilaisuuteen.

Kestävää nostetta -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa annettiin matkailuyrityksille työkaluja sosiaalisen vastuullisuuden sekä esteettömyyden huomioimiseen matkailupalveluiden tuottamisessa esimerkiksi kokemusasiantuntijapuheenvuorojen avulla.

Lue Annen ajatuksia tilaisuudesta sekä erityisryhmien tarpeista esteettömän matkailun toteutumiseksi.

”On tärkeää aina muistuttaa ja tuoda esille erityisryhmien näköaloja eri toimijoille – tässä tilaisuudessa siis matkailu- ja tapahtuma-alojen toimijoille. Matkailu kuuluu kaikille! -tilaisuudessa esiteltiin muutaman hankkeen kautta, mitä matkailun saralla on tehty kestävän matkailun – johon myös sosiaalinen vastuu kuuluu – edistämiseksi.

Esteetön matkustaminen keskittyi etupäässä fyysiseen esteettömyyteen ja liikuntarajoitteisten esteettömään matkailuun, mutta Leijonaemoja tilaisuudessa edustanut Noora Koponen toi kokemusasiantuntijapuheenvuorossaan esiin myös autisminäkökulman matkailussa ja tapahtumissa. Koponen puhui myös aistiesteettömyydestä ja kaikesta, mitä siihen kuuluu. Seksuaalivähemmistöjen näkökulman matkailuun toi Helsinki Pride yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Se, mikä kaikille erityisryhmille matkailussa oli yhteinen toive ja nousi esiin oli: ennakointi ja sen tärkeys matkaa valmisteltaessa. Eli, että palveluntarjoajat toisivat esille riittävän selvästi, sekä kirjallisin että kuvallisin ohjein, esimerkiksi matkakohteensa tietoja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Toisena toiveena oli viestintä: viitaten edelliseen ja siihen, että kaikki tarpeellinen tieto ja ohjeistus esteettömyydestä ja saavutettavuudesta kirjoitetaan auki. On tärkeää tietää esimerkiksi, miten hotelleissa toimii hätäviestintä? Onko vain ääniviestintää vai onko mukana myös visuaalinen ohjeistus? Tai onko esimerkiksi hotellin sängyissä kuulovammaisille tärinä/värinähälytykset sängyssä.

Lisäksi monimuotoisuuskoulutuksen tärkeyttä esimerkiksi lentokenttähenkilökunnalle ja turvatarkastajille pidettiin ehdottoman tärkeänä.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä esiin nousi turvallisuus: jokaisen matkalle tai tapahtumaan lähtijän tulee kokea olonsa turvalliseksi niin matkalla kuin kohteessa.

Mielestäni parasta tilaisuudessa oli esteettömän matkailun esille nostaminen ylipäätään. Ja se, ettei erityisryhmien täytyisi matkailijoina vain tyytyä, vaan tulee saada nauttia matkailusta kaikin mahdollisuuksin!”

Anne Panigrahi-Herler

hallituksen jäsen

Lue muita kirjoituksia

PAUT esittäytyy

Aida A: Olen ollut aktivisti kolme vuotta

PAUT esittäytyy -artikkelisarjassa pääset tutustumaan PAUTilla vaikuttaviin aktivisteihin, vapaaehtoisiin, luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Artikkelisarjan aloittavat PAUTin Nuoret Aktivistit. Tutustu vaikuttajaryhmän nuorimpaan aktivistiin, Aidaan, joka on ehtinyt tekemään vaikuttamistyötään jo kolmen vuoden ajan!

Uutiset

Yhdenvertaisuutta kouluihin

Lue PAUTin Nuorten Aktivistien 15.8. mielenilmauksessa julkaisemat vaatimukset neurovähemmistön yhdenvertaisen koulupolun toteutumiseksi.

Vaikuttaminen

Yhteisössä on voimaa – PAUT jäsentensä valtaistajana

"Valtaistamisessa on kyse siitä, että yksilöt tai ryhmät saavat otteen omasta elämästään ja siihen liittyvästä päätöksenteosta," kirjoittaa PAUTin puheenjohtaja Arto Bäckström. Tässä artikkelissa hän kertoo, mitä valtaistaminen PAUTin toiminnassa tarkoittaa käytännössä.

Siirry takaisin sivun alkuun