Yhteisössä on voimaa – PAUT jäsentensä valtaistajana

Autismiyhdistys PAUT on kotipesä kaikille, joita autismikirjon asiat tavalla tai toisella koskettavat, tai jotka ovat omistautuneet neurovähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman ja oikeuksien puolustamiselle. Olemme strategiassamme määrittäneet yhdeksi menestystekijäksemme ihmisten valtaistamisen. Tässä kirjoituksessa kerron tarkemmin, mitä valtaistaminen PAUTin toiminnassa käytännössä tarkoittaa.

Yhdistystoiminta ymmärretään monesti voimaannuttavaksi. Myös PAUTin toiminta on voimaannuttavaa: toiminnassamme osallistujat pystyvät vahvistamaan voimavarojaan, jonka seurauksena arjessa jaksaminen paranee. Me emme kuitenkaan tyydy siihen, vaan haluamme lisäksi tuottaa osallistujille kokemuksen mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Siksi puhumme valtaistamisesta.

Valtaistaminen on yhteisöllistä työtä

Valtaistamisessa on kyse siitä, että yksilöt tai ryhmät saavat otteen omasta elämästään ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. PAUTissa valtaistaminen näkyy kaikkialla:

  1. Tieto ja koulutus: Tarjoamme tietoa autismista ja neurovähemmistön oikeuksista. Tieto on avain, joka vapauttaa ja antaa ihmisille voimaa osallistua päätöksentekoon sekä vaikuttaa omaan elämäänsä.

  2. Vertaistuki: Tarjoamme vertaistukiryhmissä turvallisen tilan, jossa ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan. Vertaistuki antaa voimaa sekä rohkeutta ja tukee näin itseluottamuksen vahvistumista.

  3. Vaikuttaminen: Tarjoamme toimintamme kautta mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä lisäksi myös laajemmin yhteiskuntaan, erityisesti palveluihin ja neurovähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen Uudenmaan alueella.

  4. Tietoisuuden lisääminen: Teemme valtavasti työtä tietoisuuden lisäämiseksi autismista ja neurovähemmistön haasteista. Autamme purkamaan ennakkoluuloja ja lisäämään ymmärrystä yhteiskunnassa.

Valtaistaminen on kokonaisvaltainen toimintatapa

Valtaistamisen kautta meistä kaikista tulee vahvempia ja rohkeampia. PAUTin valtaistava lähestymistapa perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  1. Positiivinen Identiteetti: Autamme autismikirjoon lukeutuvia ihmisiä ja heidän läheisiään rakentamaan positiivisen kuvan itsestään ja vertaisistaan.

  2. Itsetuntemus: Kannustamme jäseniä tutkimaan itseään ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Se auttaa jokaista meistä tekemään viisaampia päätöksiä omassa elämässään.

  3. Osallisuus: Korostamme osallistujien kykyä olla mukana yhteisömme toiminnassa ja vaikuttaa asioihin omasta näkökulmastaan. Luomme mahdollisuuksia ilmaista itseään ja olla osa suurempaa muutosta.

Toimintamme rakentuu ihmisten aktiivisuudelle, innostukselle ja tahdolle vaikuttaa asioihin. Yhdistyksemme tärkein voimavara ovat toiminnassa mukana olevat ihmiset. Kun neurovähemmistöihin kuuluvat ihmiset ottavat ohjat omassa elämässään ja edistävät oikeuksiaan yhteiskunnassa, vahvistaa se samalla koko yhteisöä ja tekee tulevien sukupolvien elämästä helpompaa.

Voit halutessasi kommentoida, antaa palautetta tai esimerkiksi toivoa artikkelia tietystä aiheesta Webropol-lomakkeella tästä linkistä.

Arto Bäckström

varapuheenjohtaja

Lue muita kirjoituksia

Uutiset

Oma tila ”PAUTin Ihme” on täällä!

PAUT on vuokrannut oman toimitilan Helsingin Katajanokalta entistä autismiystävällisemmän toiminnan järjestämiseksi. "Tästä tulee PAUTin oma olohuone autismiyhteisölle", PAUTin operatiivinen johtaja Johanna Vuori-Karvia hehkuttaa.

Tapahtumat

Tutustu meihin pop up -päivässä

Tule tutustumaan PAUTin porukkaan ja kuulemaan, millaista toimintaa järjestämme! Odotamme sinua lauantaina 2.9. Taivallahden leikkipuiston tiloissa Helsingissä. Pistäydy itsellesi sopivaan aikaan klo 14 – 18 välillä.

Uutiset

Uusia vertaistukiryhmiä syksyyn

Vertaistuen tuomaa voimaa ja toivoa on tarjolla nyt myös Vantaan Myyrmäessä ja Keravalla, kun uudet vertaistukiryhmät autismikirjon lasten ja nuorten vanhemmille sekä läheisille käynnistyvät syyskuussa!

Siirry takaisin sivun alkuun