Visiona yhdenvertainen yhteiskunta

Autismiyhdistys PAUTin visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella autismikirjoon tai muuhun neurovähemmistöön kuuluvalla ihmisellä läheisineen on yhdenvertaiset mahdollisuudet elää unelmiaan todeksi. Jokainen voi olla mukana vaikuttamassa vision toteutumiseen.

Viime vuosikymmenellä alkoi neurovähemmistöjen vallankumous. Hitaasti ja ensin hiljaisemmin, mutta 2020-luvulle tultaessa yhä äänekkäämmin. Olemme saaneet todistaa aikakautta, jossa vammaisten oikeuksista puhuminen ei ole enää marginaali-ihmisten harrastus, ja ihmisoikeuksia on lupa vaatia muillekin kuin neurotyypillisille ihmisille. Autistit ja muut neurovähemmistöt ovat kyllästyneet jäämään ulkopuolisiksi ja väärinymmärretyiksi.

Tähän aikakauteen syntyi Autismiyhdistys PAUT ry vuonna 2020. PAUT syntyi neljän yhdistyksen yhdistymisestä, joista jokaisella oli jo enemmän tai vähemmän pitkät perinteet ja aktiivista toimintaa pääkaupunkiseudulla. Yhdistyminen oli mahdollisuus määritellä autismiyhdistystoiminta uudestaan, ja tähän uuden yhdistyksen aktiivit halusivat tarttua.

Ensimmäisinä vuosina PAUT keskittyi luomaan yhteistä toimintakulttuuria ja hakemaan näkyvyyttä sekä jalansijaa Uudellamaalla. Samalla PAUTin hallitus käynnisti aktiivisen strategiatyöskentelyn. Sen tarkoituksena oli jäsenistöä kuunnellen määrittää yhdistyksen toiminnalle selkeät päämäärät ja raamit, jotka ohjaisivat kohti kunnianhimoisesti asetettuja tavoitteita.

PAUT on jäsenilleen turvasatama, johon voi tulla juuri sellaisena kuin on. Olemme onnistuneet rakentamaan elinvoimaisen vertaisyhteisön ja kasvavan vertaisyhteisön. Kaikki toiminta on avointa ja tähtää osallistujiensa hyvinvoinnin vahvistamiseen. Suurin osa osallistujista tulee mukaan saadakseen arkeensa lisää jaksamista, tarvittavaa tietoa autismista ja koko perheelle suunnattua toimintaa kodin ulkopuolella.

Moni osallistuu myös nähdäkseen asioiden muuttuvan parempaan suuntaan. Maailma ei ole neurovähemmistöille yhdenvertainen eikä oikeudenmukainen, ja tämän epäkohdan muuttamiseksi moni meistä on löytänyt energiaa ja tahdonlujuutta, jota ei kiireisessä arjessa uskoisi olevan olemassakaan. Luja tahto vaikuttaa on tällä hetkellä yhdistyksemme tärkein käyttövoima.

PAUTin perustehtävänä on edistää autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Katsomme toteuttavamme perustehtäväämme parhaiten, kun toimintamme vahvistaa ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä. Samalla poistamme yhteiskunnasta esteitä, jotka ovat autistien ja heidän läheistensä hyvän elämän tiellä. Vaikutamme myös siihen, että jokaisella on mahdollisuus saada tarpeisiinsa riittävää ja oikeanlaista tukea.

Uuden strategiamme ydin on vahvistaa jäseniään tukevaa vertaisyhteisöä, ja antaa ihmisille työkaluja ja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä elämäänsä että laajemmin ympäristöönsä. Samalla haluamme olla kumppanina toimijoille, jotka haluavat rakentaa kanssamme autismiystävällistä yhteiskuntaa. Tervetuloa mukaan!

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Autismi-lehden numerossa 2/2023.

Voit halutessasi kommentoida, antaa palautetta tai esimerkiksi toivoa artikkelia tietystä aiheesta Webropol-lomakkeella täällä.

Arto Bäckström

varapuheenjohtaja

Lue muita kirjoituksia

Vaikuttaminen

Muutokseen tarvitaan leveitä hartioita

"Suuria säästöjä syntyy välittömästi, kun lakkaamme tiputtamasta neurovähemmistöjä jo lapsena kalliiseen ja tehottomaan ”korjaavien” palveluiden kierteeseen, esimerkiksi lastensuojelun sijoituksiin. Tavoittelemamme muutos ei ole yksinkertainen, vaan kompleksinen ja systeeminen, monen tekijän tulos", sanoo Arto Bäckström.

Uutiset

Yhdenvertaisuutta kouluihin

Lue PAUTin Nuorten Aktivistien 15.8. mielenilmauksessa julkaisemat vaatimukset neurovähemmistön yhdenvertaisen koulupolun toteutumiseksi.

Neurotyypit -elokuva

Neurotyypit Eduskunnassa

Neurotyypit-elokuva oli päättäjien katsottavana keskiviikkona 14.2., kun Eduskunnan Nepsy-verkosto järjesti oman näytöksen Eduskunnassa. Elokuvasta liikuttuneessa yleisössä oli kansanedustajia sekä Nepsy-verkoston asiantuntijoita.

Siirry takaisin sivun alkuun