Skotlantilainen tanssiryhmä tekee esityksiä autismikirjon lapsille

Skotlantilainen nykytanssiryhmä: Barrowland Ballet vieraili kulttuurikeskus Stoassa lokakuussa 2023 maailmaa kiertäneellä Playful Tiger -esityksellä, joka on suunnattu erityisesti autismikirjon lapsille. Bravo! POP-UP-tapahtuman, jossa esitys vieraili, tuottivat yhdessä lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen järjestö Suomen Assitej ja kulttuurikeskus Stoa. PAUT toimi esityksessä Assitejn yhteistyökumppanina viestinnällisesti. Tässä artikkelissa Suomen Assitejn edustajat Pisko Aunola ja Tanja Turpeinen pohtivat erityislasten huomioimista teatterissa.

kuva: Jassy Earl

”Kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä nähty Playful Tiger -tanssiesitys on autismikirjon lapsille suunniteltu versio Barrowland Balletin laajemman yleisön teoksesta, Tiger Talesta. Playful Tiger on suunnattu yli 7-vuotiaille, erityisesti muulla tavoin kuin sanoin kommunikoiville autismikirjon lapsille. Esityksen konseptin on luonut Natasha Gilmore ja se on toteutettu yhteistyössä erityisryhmille suunnattuihin esityksiin erikoistuneen Ellie Griffiths Projectsin kanssa. 

Esityksen leikillisyys mahdollistaa yleisön ja esiintyjien keskinäisen vuorovaikutuksen, se on moniaistinen kuormittamatta kuitenkaan aisteja liikaa. Lokakuun näytöksiin otettiin vain kahdeksan lasta perheineen tai avustajineen. Pienelle yleisölle esitettäessä ja lipputulojen jäädessä pieneksi tällaisen näytöksen tuottaminen on erityinen satsaus erityisryhmiin. Se on merkittävää yhdenvertaisemman lastenteatterin puolesta.

Suomen Assitejlle Playful Tigerin tuominen suomalaisen yleisön nähtäväksi oli todella tärkeää. Erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen teatterivierailujen yhteydessä on jonkin verran tuttua toimijoille, jotka järjestävät esityksiä. Tarjolla esitysten yhteydessä voi olla esimerkiksi aistikasseja, joista löytyy kuulosuojaimia ja vaikkapa hypisteltäviä esineitä esityksen ajaksi. Pelkästään erityislapsille suunnattuja ja kunnianhimoisesti toteutettuja esityksiä on kuitenkin aika vähän.

“Playful Tiger -esitysvierailu ei todellakaan jättänyt kylmäksi. Oli todella liikuttavaa nähdä, kuinka jokainen lapsi muodosti oman suhteensa esitykseen. Jokaisen lapsen tapa katsoa ja osallistua esitykseen hyväksyttiin. Esitys antoi tilaa olla juuri sellainen kuin on. Esityksen jälkeen päässä soi seminaareissa kuultu lause: Essential for some, beneficial for all”, Assitejn toiminnanjohtaja Tanja Turpeinen kuvailee.

Assitej teki yhteistyötä kulttuurikeskus Stoan lisäksi myös Autismiliiton ja Autismiyhdistys PAUT ry:n kanssa. Yhteistyö oli sekä viestinnällistä, ja auttoi tavoittamaan oikean kohderyhmän, että käytännön konsultointiapua esityksen järjestelyissä. Playful Tiger -esityksestä oli saatavilla etukäteen Barrowland Balletin toteuttama ja Assitejn suomentama kattava infopaketti ja paikalla esityksessä oli kuvakäsikirjoitus. Kuvakommunikaatiota käytettiin muun kommunikaation tukena.

kuva: Jassy Earl

Kun Suomen Assitej pyysi jälkikäteen palautetta Playful Tiger -esityksessä käyneiltä perheiltä, palautteissa korostui kiitos siitä, että erityislasten tarpeet oli huomioitu pintaa syvemmältä. Kaikilla ihmisillä on hyvin erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin tarpeita (esimerkiksi toiset kaipaavat aistiärsykkeitä, toiset eivät voi sietää niitä), tästä syystä täydellistä saavutettavuutta kaikille ei voi koskaan missään esityksessä taata. Voimme kuitenkin lähteä liikkeelle jostakin ja kehittää toimintaa kokemusten pohjalta.

kuva: Jassy Earl

Playful Tiger -näytöksessä vieraili erityiskoulujen ryhmiä, joilta pyysimme myös palautetta kokemuksesta. Toivolan erityiskoulun opettajat Tessa Rinkinen ja Suvi Janatuinen kuvaavat esitysvierailukokemusta näin:

 — tässä esityksessä oli hienoa, miten se oli suunniteltu juuri meidän oppilaitamme varten. Oppilaat saivat vapaasti olla omia itsejään ja seurata esitystä omalla tavallaan. Esimerkiksi äänet tai tilassa liikkuminen eivät olleet kiellettyjä, vaan päinvastoin kannustettiin liikkumaan tilassa ja osallistumaan esitykseen.

Käytännön järjestelyt oli mietitty etukäteen tarkasti, ja ne palvelivat meidän ryhmämme tarpeita hyvin.  Meistä oli toimivaa, että oli järjestetty alun rauhallinen tila, josta saimme siirtyä itse esitykseen. Meistä tuntui myös, että saimme koko ajan hyvin tietoa siitä mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. 

POP-UP -tapahtuma oli osa Suomen Assitejn järjestämän Bravo!-festivaalin kehittämishanketta. Tapahtuman mahdollistivat tukijat: Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.”

Suomen Assitej: Pisko Aunola ja Tanja Turpeinen

Lue muita kirjoituksia

Uutiset

Uusi rahoitustilanne vaatii uusia toimintamalleja 

"Turvataksemme taloudelliset toimintaedellytyksemme myös tulevaisuudessa luomme uusia toimintamalleja. Järjestämme esimerkiksi pienkeräyksiä, myymme koulutusta ja lisäämme osallistujille maksullista toimintaa, johon yhdistyksen jäsenet osallistuvat veloituksetta tai alennetuin hinnoin." Lue artikkelista, miten haastava rahoitustilanne vaikuttaa PAUTin toimintaan.

Hyvinvointi

Saat voida hyvin!

Lapsen oikeuksien viikon teemana vuonna 2023 on oikeus hyvinvointiin. Haastamme sinut, PAUTin ystävä, jäsen, yhteistyökumppani osallistumaan Lapsen oikeuksien viikon #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin -kampanjaan pohtimalla ja toteuttamalla kanssamme konkreettisia hyvinvointitekoja!

Autismi

Empatiakuilun ylittämiseksi tarvitaan siltoja

"Empatiakuilu syntyy siitä, että kuilun molemmilla puolilla on sama tai samansuuntainen tavoite, johon pyrkimisessä ei kuulla tai huomioida jokaista siihen osallista ihmistä sellaisena kuin hän on", kertoo Maarit Kuoppala.

Siirry takaisin sivun alkuun