Autistien yksilölliset mukautustarpeet ovat monelle toimijalle vielä tuntemattomia ja uusia.

Kohtuulliset mukautukset ovat tarvittaessa ja tapauskohtaisesti toteutettavia tarpeellisia sekä asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla varmistetaan vammaisen ihmisen osallisuus esimerkiksi koulutuksessa ja työelämässä. Mukautuksilla turvataan vammaisen ihmisen yhdenvertaisuutta yksittäisissä tilanteissa.

Vammaisoikeuksien sopimus ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan tekemään tarvittavat kohtuulliset mukautukset kulloisessakin tilanteessa. Ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kohtuutonta taloudellista tai muuta rasitetta toteuttajalleen.

Mukautukset turvaavat vammaisten ihmisten mahdollisuuksia nauttia elämästä ja käyttää kaikkia ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kohtuullisten mukautusten epääminen onkin syrjintää yhdenvertaisuuslain mukaan.

Asiat ja tilanteet muuttuvat tilanne tai tapaus kerrallaan, kun viet epäkohtia eteenpäin. Laajemmat vaikutukset tapahtuvat hitaasti ja myöhemmin. Siksi on tärkeää muistaa, että ympäristö muuttuu yksittäistapausten kautta.

Miten mukautusten tarve voi ilmetä autismikirjon henkilön elämässä?

Aistikuormituksen vähentäminen on yleisimpiä mukautustarpeita, joihin liittyen yhdistykseemme otetaan yhteyttä. Aistikuormitusta aiheuttavat tekijät ovat hyvin yksilöllisiä ja voivat vaihdella samallakin henkilöllä. Aistikuormitusta voivat aiheuttaa muun muassa seuraavat tekijät:

 • erilaiset ja vaihtelevat äänet
 • ihmisten, tilojen ja esimerkiksi ruoan tuoksut
 • ruoan, vaatteiden tai välineiden tuntuma
 • muiden ihmisten liikkeet
 • erilaiset muutokset ympäristössä, suunnitelmissa tai suunnitellussa toiminnassa.

Kuormittuminen on pahoinvointia, joka sitä kokevan henkilön lisäksi vaikuttaa usein muihinkin ihmisiin. Myös myönteiseen, mukavaan asiaan voi liittyä voimakas kuormitus, josta seuraa palautumisen tarve.

Kaikki voittavat -ratkaisut löytyvät yhteistyössä ja arvostavissa kohtaamisissa. Monet ratkaisut ovat pieniä, esimerkiksi toimintatapamuutoksia. Toisinaan on syytä etsiä avuksi osaamista tai tehdä tarvittavia hankintoja.

Miten toimia saadakseen kohtuullisia mukautuksia arkeen?

 • Pyydä kohtuullisia mukautuksia kirjallisesti. Viittaa pyynnössä yhdenvertaisuuslain ja vammaisoikeuksien sopimuksen kohtuullisiin mukautuksiin.
 • Mukautukset ovat yksilöllisiä. Nimeä ne mahdollisuuksien mukaan. Mukautuksia koulussa tai työssä ovat esimerkiksi:
  – mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen työskentely- tai ruokailutilaan
  – mahdollisuus valita istumapaikka siten, että valaistus ei satu
  – mahdollisuus liikkua

 • Kirjoita ystävällisesti ja asiallisesti. Pyydä vastausta kirjallisesti.
 • Tutustu saamaasi vastaukseen tarkasti. Jos mukautukset evätään, voit hakea päätöksen mukautusten toteuttamiseksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta. Tarvitset liitteeksi hakemukseen kirjallisen pyyntösi ja siihen saamasi vastauksen.
 • Voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun puhelinpäivystykseen. Tämä on maksutonta.

Jos kohtuulliset mukautukset ovat sinulle tai lapsellesi tärkeitä, rohkaisemme sinua toimimaan näin. Pysy asiallisena ja ystävällisenä. Muutokset toteutuvat vähitellen.

Lähteet ja viitteet
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Vammaisten henkilöiden oikeudet
https://syrjinta.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet#kohtuulliset-mukautukset

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen hakuohjeet https://www.yvtltk.fi/fi/index/hakemuksentekeminen.html

Kirjoitus on osa Autismipolku -artikkelisarjaa.  
Artikkelisarja on osa Autismiyhdistys PAUT ry:n Autismiperheiden polku omannäköiseen elämään 2021–2024-hanketta. Niin hankkeen kuin artikkelisarjankin tavoitteena on lisätä ymmärrystä autismista ja sen vaikutuksista elämänkaarella sekä tarvittavista kohtuullisista mukautuksista. Näin pyritään vahvistamaan autismikirjon henkilöiden ja perheiden psykososiaalista toimintakykyä ja toimijuutta. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA.

Voit halutessasi kommentoida, antaa palautetta tai esimerkiksi toivoa artikkelia tietystä aiheesta täällä.

Maarit Kuoppala

Projektipäällikkö

Lue muita kirjoituksia

Esteetön liikunta

Hyvää uimataitoviikkoa!

Uinti on yleisin autististen lasten liikuntaa koskeva yhteydenoton aihe yhdistyksessämme. Lue, miten tehdä uinnista mahdollisimman esteetön!

Kolumni

Olemme yhdenvertaisia

"Autisti toimii juuri niin hyvin kuin hän pystyy siinä hetkessä ja ympäristössä, jossa hän on, niillä resursseilla, joita hänellä on", ajattelee Maarit Kuoppala.

Autismipolku

Hyvinvointi elämän perustana

"Hyvinvointi perustuu ihmisen mahdollisuuksiin olla sellainen kuin on", kirjoittaa PAUTin projektipäällikkö Maarit Kuoppala Autismipolku -artikkelisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa.

Siirry takaisin sivun alkuun