Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Päivä- ja työtoiminta

Kirjoittanut: Eetu Karppanen

Kunnat järjestävät autismin kirjon nuorille ja aikuisille päivä- ja työtoimintaa. Sekä päivä- että työtoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan.

Hae päivä- ja työtoimintapalvelua omalta sosiaalityöntekijältä oman asuinalueesi vammaispalveluiden tai  sosiaalityön toimipisteestä. Vammaispalvelut tai sosiaalityö kirjaa myönnetyt palvelut vammaisen henkilön palvelusuunnitelmaan.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Päivätoiminnan määrä ja sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan palvelusuunnitelman mukaisesti. Päivätoiminta voi pitää sisällään:

  • sosiaalisten taitojen harjoittelua
  • luovaa toimintaa
  • ulkoilua ja liikuntaa
  • opetusta
  • työtehtäviä ja virkistystoimintaa

Päivätoimintaa järjestetään kehitysvamma- tai vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa on yritettävä järjestää autismin kirjon henkilölle viitenä päivänä viikossa. Jos autismin kirjon henkilö kykenee osallistumaan osa-aikaisesti työtoimintaan, voi hän osallistua päivätoimintaan harvemmin.

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on maksutonta. Kuljetukset ja ateriat voivat olla omakustanteisia

Työtoiminta

Kunnat järjestävät työtoimintaa työ- ja toimintakeskuksissa. Työtoiminnassa tehdään eri työtehtäviä, opetellaan työelämän sääntöjä ja mietitään jatkotyöllistymistä. Työtoiminnan kautta on mahdollista päästä tuettuun työllistymiseen.

Työtoiminta voi sisältää:

  • tekstiili- ja puutyötä
  • keittiötyötä ja siivousta
  • kiinteistönhuoltoa
  • kokoonpano- ja pakkaustyötä
  • opiskelua ja liikuntaa

Työtoiminnan työaika on yksilöllinen. Osa työtoiminnassa olevista käy päivittäin töissä, kun taas osa harvemmin. Myös työajan pituus voi vaihdella.

Kunnat maksavat työtoiminnassa olevalle työosuusrahaa 0-12 euroa päivässä. Jos työosuusraha on enemmän kuin 12 euroa, joutuu työtoiminnassa oleva henkilö maksamaan siitä veroa.

Kaupungit järjestävät työtoimintaa kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Hyödyllisiä linkkejä:

Vammaispalvelulaki. Finlex. Viitattu: 2.10.2019.

Kehitysvammaisten erityishuoltolaki. Finlex. Viitattu: 2.10.2019.

Sosiaalihuoltolaki. Finlex. Viitattu: 2.10.2019.

Päivätoiminta. Vammaispalveluiden käsikirja. Viitattu: 2.10.2019.

Työ ja työtoiminta. Vammaispalveluiden käsikirjat. Viitattu: 2.10.2019.

Helsinki:

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta. Viitattu: 2.10.2019.

Espoo:

Espoon vammaispalveluiden toimintakeskukset. Viitattu: 2.10.2019.

Vantaa:

Työtä ja päivätoimintaa. Viitattu 2.10.2019.