Autismiyhdistys PAUT ry syyskokous 2023 esityslista

Autismiyhdistys PAUT ry

SYYSKOKOUS 2023

ESITYSLISTA

Aika: 13.12.2023 kello 18.00

Paikka: Kalliolan setlementtitalo, auditorio 1. krs, Sturenkatu 11, Helsinki / Microsoft Teams

 

1 § Kokouksen avaus

Autismiyhdistys PAUT ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto Bäckström.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätetään menettelytavoista, mm. puheenvuoropyynnöt, äänestykset ja vaalit sekä kokouksen esityslistasta.

5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään näiden vahvistamisesta vuodelle 2024. Samalla päätetään hallituksen kokouspalkkioista ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2024.

6 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko, valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet sekä päätetään varajäsenten kutsumajärjestys tulevalle toimikaudelle

6.1 Hallituksen puheenjohtajan valinta

Ehdokkaiden esittäytyminen ennen valintaa.

6.2 Päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä päätetään varajäsenten kutsumajärjestys.

Hallitukseen kuuluu 6–10 varsinaista jäsentä ja 0–4 varajäsentä (säännöt 13 §). Ehdokkaiden esittäytyminen ennen valintaa.

7 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tulevalle tilikaudelle

8 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8.1 Sääntöjen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjen pykälää 19 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen muutetaan siten, että yhdistyksen nimen kirjoittavat jatkossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, molemmat yksin, tai hallituksen päätöksellä hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö yksin.

9 § Kokouksen päättäminen

 

LIITTEET

5 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 lisätään tälle sivulle maanantaina 4.12.2023

Siirry takaisin sivun alkuun