Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Tuetun työllistymisen palvelu

Kirjoittanut: Eetu Karppanen

Tuetun työllistämisen palvelun tarkoitus on työllistää henkilö kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Palvelun edellytys on, että henkilö on 18-vuotias. Toinen edellytys on, että henkilö hyötyy tuetusta työllistämisestä. Moni autismin kirjon henkilö on mukana tuetussa työllistymisessä.

Tuetun työllistymisen tavoitteena on taata autismin kirjon henkilölle yhdenvertainen asema työelämässä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa oikeutta työhön avoimilla työmarkkinoilla, normaalipalkkaa ja tukea työelämässä pysymiseen. Kun henkilö on mukana työelämässä, lisää se usein hänen yhteiskunnallista osallistumistaan.

Työvalmentaja auttaa

Tuetun työllistymisen palveluun kuuluu työvalmentajan tuki. Työvalmentaja tekee yhteistyötä autismin kirjon henkilön ja työnantajan kanssa. Työvalmentaja auttaa etsimään töitä. Hän voi myös auttaa autismin kirjon henkilöä hahmottamaan työsopimusta tai tukea työhön perehdyttämisessä. Tuetusta työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Autismin kirjon henkilö voi olla tuetun työllistymisen palvelun asiakkaana niin kauan haluaa. Autismin kirjon henkilö voi myös halutessaan lopettaa yhteistyön tuetun työllistymisen palvelun kanssa. Usein yhteistyö loppuu, kun työsuhde on vakiintunut. Hänellä on myös oikeus halutessaan palata takaisin tuetun työllistymisen palvelun asiakkaaksi.

Tuettuun työllistymiseen hakeminen

Tuettuun työllistymiseen haetaan kotikunnan vammaispalveluiden kautta. Tuetun työllistymisen palvelu on maksutonta autismin kirjon henkilölle ja työnantajalle.

Lisätietoa ja kuntakohtaiset linkit:

Helsinki:

Tuetun työllistymisen palvelu. Viitattu 14.1.2021.

Tuetun työllistymisen palvelu Viitattu 14.1.2021.

Vammaispalveluiden sosiaalityö. Viitattu 14.1.2021.

Espoo:

Vammaispalvelut. Viitattu 3.10.2019.

Vantaa:

Tuettu työllistyminen. Viitattu: 3.10.2019.

Vammaisten työvalmennus. Viitattu: 3.10.2019.