Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Koulukuljetukset

Kotikuntasi on velvoitettu järjestämään koulukuljetuksen, jos lapsesi koulumatka ylittää viiden kilometrin matkan tai jos lapsesi vaikeavammaisuus tai muut syyt estävät turvallisen koulumatkan. Moni autismin kirjon lapsi kulkee koulumatkansa kuljetuspalvelun kuljettamana.

Kuljetuksen järjestämällä kunnalla on velvollisuus huolehtia kuljetuspalvelun laadusta ja siitä, että se toimii lapsesi edun mukaisesti. Kuljetukset ovat lähtökohtaisesti ryhmäkuljetuksia eikä niihin saa kulua päivässä 2,5 tuntia pidempää aikaa.

Kuljetus myönnetään autismin kirjon lapselle lääkärin lausunnon perusteella. Oppilaalla on oikeus kahteen kuljetukseen koulupäivää kohden. Päivä alkaa esim. matkalla kouluun ja koulupäivän päätyttyä kotiin tai iltapäiväkerhoon.

Voit hakea koulumatkaetua lapsellesi sähköisellä hakemuksella kotikunnastasi.

Teksti: Eetu Karppanen

Helsinki

Erityiskuljetukset. Viitattu 11.12.2019.

Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetuspalvelun palvelukuvaus. Viitattu 11.12.2019.

Koulumatka-avustushakemus. Viitattu 11.12.2o19.

Vantaa

Koulumatkat ja koulukuljetus. Viitattu 11.12.2019.

Koulumatkaedun hakeminen. Viitattu 11.12.2019.

Koulumatka-avustushakemus. Viitattu 11.12.2019.

Espoo

Suomenkielisen perusopetuksen koulumatkat. Viitattu 11.12.2019.

Koulukuljetuksen matka-avustuksen hakemuslomake. Viitattu 11.12.2019.

Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevat linjaukset 1.9.2017 lukien. Viitattu 11.12.2019.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Koulukuljetusopas. Viitattu 11.12.2019.