Koulukuljetukset

Kotikuntasi on velvoitettu järjestämään koulukuljetuksen, jos lapsesi koulumatka ylittää viiden kilometrin matkan tai jos lapsesi vaikeavammaisuus tai muut syyt estävät turvallisen koulumatkan. Moni autismin kirjon lapsi kulkee koulumatkansa kuljetuspalvelun kuljettamana.

Kuljetuksen järjestämällä kunnalla on velvollisuus huolehtia kuljetuspalvelun laadusta ja siitä, että se toimii lapsesi edun mukaisesti. Kuljetukset ovat lähtökohtaisesti ryhmäkuljetuksia eikä niihin saa kulua päivässä 2,5 tuntia pidempää aikaa.

Kuljetus myönnetään autismin kirjon lapselle lääkärin lausunnon perusteella. Oppilaalla on oikeus kahteen kuljetukseen koulupäivää kohden. Päivä alkaa esim. matkalla kouluun ja koulupäivän päätyttyä kotiin tai iltapäiväkerhoon.

Voit hakea koulumatkaetua lapsellesi sähköisellä hakemuksella kotikunnastasi.

Helsinki

Erityiskuljetukset

Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetuspalvelun palvelukuvaus

Koulumatka-avustushakemus

Vantaa

Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulumatkaedun hakeminen

Koulumatka-avustushakemus

Espoo

Suomenkielisen perusopetuksen koulumatkat

Koulukuljetuksen matka-avustuksen hakemuslomake

Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevat linjaukset 1.9.2017 lukien

Muita hyödyllisiä linkkejä

Koulukuljetusopas