Autismiyhdistys PAUT ry

Autismiyhdistys PAUT ry syntyi vuonna 2020 neljän, pääkaupunkiseudulla toimineen autismiyhdistyksen yhdistäessä voimansa ja toivonsa autismikirjon ihmisten sekä heidän läheistensä hyvän elämän edistämiseksi.

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Suomen Autismiyhdistys ry ja Vantaan autismin kirjo ry toteuttivat yhteistyössä (2018-2020) kolmivuotisen PAUT-hankkeen, jonka tavoitteena oli tarjota autismikirjon henkilöille ja heidän perheilleen muun muassa tietoa, vertaistukea eri muodoissaan sekä edunvalvontaa.

Hankkeen myötä yhdistysten välinen yhteistyö vahvistui entisestään ja syksyllä 2020 neljästä tuli yksi: Autismiyhdistys PAUT ry. Jokaisella yhdistyksellä oli jo valmiiksi enemmän tai vähemmän pitkät perinteet ja aktiivista toimintaa. Yhdistyminen oli mahdollisuus määritellä autismiyhdistystoiminta uudelleen, ja tehostaa sitä entisestään. Sen myötä toiminta-alue laajeni koko Uudenmaan kattavaksi, ja autismiystävällisen yhteiskunnan rakennustalkoisiin saatiin käyttöön neljän paikallisyhdistyksen vahvuudet, näkyvyys ja osaaminen.

Ensimmäisinä toimintavuosina PAUT keskittyi luomaan yhteistä toimintakulttuuria ja hakemaan näkyvyyttä sekä jalansijaa Uudellamaalla. Samalla hallitus käynnisti aktiivisen strategiatyöskentelyn. Sen tarkoituksena oli jäsenistöä kuunnellen määrittää yhdistyksen toiminnalle selkeät päämäärät ja raamit, jotka ohjaisivat kohti kunnianhimoisesti asetettuja tavoitteita.

Yhdistyksestä on tullut elinvoimainen ja kasvava vertaisyhteisö,  johon jokainen on tervetullut  juuri sellaisena kuin on. Työskentelemme PAUTissa aktiivisesti autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Uudenmaan alueella.

Tarjoamme autismikirjon henkilöille ja heidän läheisilleen erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia: esimerkiksi vertaistukiryhmiä- ja tapahtumia, vaikuttamistyöryhmiä sekä koulutuksia. Lue toimintamuodoista lisää täällä.

Toimimme autismiasioiden asiantuntijana jakaen tietoa, tukea ja välineitä autismista sekä siihen liittyvistä lakisääteisistä palveluista.  Luomme painetta päätöksenteon eri vaiheisiin ja otamme kantaa paikallisesti kohderyhmän parhaaksi.

Autismiyhdistys PAUTin jäsenenä voit osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen haluamallasi tavalla.

Voit liittyä jäseneksi täällä. Löydät yhteystietomme täältä.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan!

Siirry takaisin sivun alkuun