Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön asumista omassa kodissaan. Tavoitteena on edesauttaa omatoimista selviytymistä tavallisessa arjessa ilman tarvetta lisäpalveluihin tai laitosasumiseen. Edellytyksenä palvelulle on henkilön vaikeavammaisuuden perusteella määritellyt myöntämiskriteerit. Myös autismin kirjon henkilöillä on mahdollisuus saada kotikuntansa tukemana kyseistä palvelua.

Asunnon muutostöitä ovat erilaiset turvallisuutta lisäävät muutokset kuten äänieristetyt ovet, lukitusjärjestelmät tai karkailevan lapsen piha-alueen aitaus.

Asunnon muutostyöavustusta haetaan omasta kotikunnasta erillisellä netistä löytyvällä lomakkeella. Liitteeksi on hyvä saada lääkärin lausunto ja joissakin tapauksissa esimerkiksi toimintaterapeutin suositus. Kunta tekee hakemuksesta päätöksen. Muutostyöt eivät ole tulosidonnaisia.

Teksti: Eetu Karppanen

Hyödyllisiä linkkejä:

Vammaispalvelulaki 9 §: Viitattu 27.6.2019

Vammaispalvelujen päätöksenteko: Viitattu 27.6.2019

Vammaispalveluiden käsikirja. Asunnon muutostyöt: Viitattu 27.6.2019

KHO_Asunnon wc:n äänieristys tuli korvata vammaispalvelulain nojalla asunnon muutostyönä: Viitattu 27.6.2019

Helsingin vammaispalvelut: Viitattu 27.6.2019

Espoon vammaispalvelut: Viitattu 27.6.2019

Vantaan vammaispalvelut: Viitattu 27.6.2019