Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Perheneuvola

Perheneuvola tarjoaa maksutonta palvelua lapsiperheille. Perheneuvolaan kannattaa olla yhteydessä, jos autismin kirjon lapsesi käytös on haastavaa (esim. pelkotiloja, raivokohtauksia) tai olet muuten huolissasi hänen kehityksestään. Lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmien ohella perheneuvolan tehtäviin kuuluu tukea vanhempien omaa jaksamista.

Moni autismin kirjon perhe saa perheneuvolan kautta vahvistusta omille epäilyilleen lapsensa erityisyydestä. Perheneuvola ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin diagnoosin tekemistä varten. Perheneuvolassa saatetaan usein ottaa ensimmäistä kertaa vanhempien huoli vakavasti, mikä on jäänyt huomioimatta esimerkiksi neuvolapsykologilla.

Joka kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää perheneuvolatoimintaa. Tilanne vaihtelee kunnittain sen mukaan, minkä ikäisten lasten perheitä otetaan perheneuvolan asiakkaiksi (ks. kuntalinkit).

Perheneuvolassa työskenteleviä asiantuntijoita ovat:

  • psykologit
  • sosiaalityöntekijät
  • lääkärit
  • puheterapeutit
  • perheneuvojat ja -terapeutit.

Miten ottaa yhteyttä?

Perheneuvolaan voi olla yhteydessä ilman erillistä lähetettä. Soittaessasi ajanvaraukseen saat ensimmäisen tapaamisajan ja mahdollisia jatko-ohjeita. Myöhempiä tapaamisia voidaan pitää perheen kotona, jos se helpottaa niihin osallistumista.

Tapaamista kannattaa varautua jonottamaan useamman kuukauden ajan. Jos tilanne on perheessä vakava, perheneuvolaan voi kuitenkin saada ns. kriisiajan, mikä nopeuttaa asian etenemistä.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan perheen tilanne. Paikalle voi tulla yksin tai koko perheen voimin. Perheneuvolaa edustaa usein työparina työskentelevät sosiaalityöntekijä ja psykologi. Molempien vanhempien mukana olemisesta on etua työntekijöiden kysellessä lapsen varhaislapsuudesta. Kartoittaminen voi vaatia useamman tapaamiskerran ennen varsinaisia tukitoimia, mikä voi tuntua turhauttavalta. Tärkeää on kertoa omin sanoin, mitä apua perheneuvolasta toivotaan.

Perheneuvolan tukitoimet

Perheneuvolan tukitoimet vaihtelevat perheen tilanteen mukaan. Tutkimus- ja hoitojaksot voivat viedä useamman tapaamiskerran. Lapselle voidaan tehdä psykologisia testejä epäillyn autismin kirjon selvittämiseksi tai tutkia, mistä tukimuodoista hän hyötyisi.

Ryhmätapaamisissa kartoitetaan keinoja, jotka parhaiten tukisivat perhettä vaikeassa tilanteessa. Perheneuvola auttaa tarvittaessa vanhempia lapsen tunnetaitojen kehittämisessä ja tukee sopivien kasvatuskeinojen löytämiseksi.

Perheneuvolan omalta lääkäriltä voi pyytää lähetteen autismin kirjon jatkotutkimuksiin. Toinen vaihtoehto on hakea lähete omasta terveyskeskuksesta. Joskus tämä nopeuttaa jatkotutkimuksiin pääsyä.

Perheneuvolaan kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Jonotusajat ovat pitkiä ja asiakkaaksi on syytä hakeutua ennen kuin tilanne perheessä ehtii kriisiytyä.

Lapsi ei aina mene vapaaehtoisesti perheneuvolaan. Hänelle kannattaa kertoa hyvissä ajoin, minne mennään ja miksi sekä antaa hänen esittää omia kysymyksiä.

Kirjoittanut: Eetu Karppanen

Hyödyllisiä linkkejä:

Mikä on perheneuvola? Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu: 30.8.2019.

Helsinki

Perheneuvola (0-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen). Viitattu: 30.8.2019.

Espoo

Perheneuvola (0-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen). Viitattu: 30.8.2019.

Vantaa

Perheneuvola (0-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen). Viitattu 30.8.2019.