Yli 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistuki voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneelle autismin kirjon henkilölle. Tuki myönnetään, jos henkilön toimintakyky on niin alhainen, että hänellä on vaikeuksia selviytyä arjesta.

Myöntämisen edellytykset

Vammaistukea voidaan myöntää autismin kirjon henkilöille, jos hän tarvitsee:

  1. apua itsestään huolehtimisessa (esim. peseytyminen, pukeutuminen, vessa käyminen, kommunikointi jne.
  2. ohjausta (esim. muistuttelua ja silmällä pitämistä arjessa)

Tukea myönnettäessä arvioidaan, kuinka paljon henkilö tarvitsee tukea. Vammaistuki on porrastettu kolmitasoisesti. Tukimuoto myönnetään toimintakyvyn mukaan.

Myöntäminen ja maksaminen

Vammaistukea myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisena. Jos tuki on myönnetty määräaikaisena, siihen on mahdollista hakea jatkoa.

Vammaistuki on verotonta tukea ja se maksetaan kuukausittain. Henkilön tuloilla tai varallisuudella ei ole vaikutusta vammaistuen myöntämiseen.

Hakeminen

Vammaistukea haetaan Kelasta joko sähköisesti tai lähettämällä hakemus postitse. Mukaan tulee liittää lääkärin lausunto ja muut mahdolliset asiakirjat. Myös mahdolliset jatkohakemukset haetaan Kelasta.

Teksti: Eetu Karppanen

Linkkejä:

16 vuotta täyttäneen vammaistuki, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Kuka voi saada, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Määrä ja maksaminen, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Hakeminen, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Lue lisää:

Laki vammaisetuuksista, Finlex

Sairausajan tuet ja kuntoutus, Kela