Yleisohjeet tukipalveluiden hakemiseen

  1. Havaitset autismikirjon henkilöä auttavan tukitoimen tarpeen
  2. Hae palvelua kirjallisesti
  3. Pyydä kirjallista päätöstä
  4. Viranomaisen tulee vastata määräajassa
  5. Päätöksessä tulee aina olla muutoksenhaku- tai valitusohje
  6. Jos päätös palvelu myönnetään, selvitä, miten se toteutetaan
  7. Jos päätös on kielteinen, tarkista muutoksenhaku- ja valitusohje
  8. Valita määräajassa
  9. Etsi tarvittaessa tukea ( esimerkiksi info@paut.fi)