Yhdistystoiminta

Yhdistykset ottavat kantaa paikallisiin asioihin ja vaikuttavat kunnan viranomaisiin. Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysverkoston muodostavat neljä autismin kirjon yhdistystä:

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Suomen Autismiyhdistys ry

Vantaan autismin kirjo ry