Yhdistystoiminta

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset (Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Suomen Autismiyhdistys ry ja Vantaan autismin kirjo ry) yhdistyivät vuonna 2020 Autismiyhdistys PAUT ry:ksi. Lue lisää yhdistymisestä

Yhdistymisen tavoitteena oli hallinnon keventämisen lisäksi edunvalvontatoiminnan laajentaminen Uudellemaalle sekä maahanmuuttajaväestön tehokkaampi tavoittaminen mukaan toimintaan.

Autismiyhdistys PAUT ry järjestää vertaistukiryhmiä ja -tapahtumia vanhemmille, harrastuskerhoja lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kohderyhmää kiinnostavista aiheista. Autismiyhdistys PAUT jakaa tietoa lakisääteisistä palveluista ja niihin tulevista muutoksista.

Autismiyhdistys PAUT ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin kohderyhmän parhaaksi. Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Arto Bäckström.

arto.backstrom(at)gmail.com.

puhelinnumero: 0405242402

Lisätietoja: info@paut.fi.