Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on:

  • valvoa, että yhdenvertaisuuslakia noudatetaan
  • ehkäistä syrjintää
  • huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Vammaisuus ei saa vaikuttaa esimerkiksi autismin kirjon henkilön mahdollisuuksiin kouluttautua, työllistyä tai saada erilaisia palveluja.

Ole yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, jos olet kokenut tai havainnut syrjintää esimerkiksi autismin kirjon perusteella.

Yhdenvertaisuuvaltuutetun verkkosivuilta löydät yhteydenotto-ohjeet.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Kirsi Pimiä (12.12.2019).

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteet

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta:

Apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Viitattu 12.12.2019.

Syrjinnän kohteeksi joutuminen. Viitattu 12.12.2019.

Ohjeet yhteydenottoon. Viitattu 12.12.2019.

Asiakaspalvelu. Viitattu 12.12.2019.

Lisätietoja:

Mitä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan? Yhdenvertaisuus.fi. Viitattu 12.12.2019.

Lue myös:

Vammaisena  olen toisen luokan kansalainen. Yhdenvertaisuus.fi. Viitattu 12.12.2019.