Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos perheessänne on erityistä tukea tarvitseva autismin kirjon lapsi/nuori, voitte hakea veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Myöntämisen edellytyksenä on lapsen vamman aiheuttamat suuret kokonaiskulut perheelle.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan myöntää esim:

  1. suurista lääkekuluista
  2. ansionmenetyksistä vanhemman kuljettaessa lasta terapiaan, kuntoutukseen jne.
  3. terapiaan ja kuntoutukseen viemisen kilometrikorvaukset
  4. muut mahdolliset kulut (esim. jos lapsi rikkoo raivostuessaan käyttöesineitä)

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvarainen ja siihen vaikuttaa perheen kokonaistulot. Myönnettävä vähennys voi vaihdella suuresti. Suurimmillaan myönnettävä vähennys on 1400 euroa vuodessa.

Hakeminen

Täytä esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan ansiotuloista tehtävät muut vähennykset lapsen diagnoosit. Kerro mitä ylimääräisiä kuluja perheelle on tullut lapsen vamman vuoksi. Lisää pyyntisumma arvioimienne kulujen perusteella. Kuitteja ei tarvitse liittää mukaan, mutta ne on hyvä säilyttää verottajaa varten. Keskeistä on yrittää osoittaa, että veronmaksukykynne on heikentynyt suurten menojen vuoksi.

Voitte hakea veronmaksukyvyn vähennystä takautuvasti erillisellä lomakeella.

Hyödyllisiä linkkejä:

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys. Verohallinto. Viitattu 15.7.2019.