Vammaispalvelulain (astuu voimaan 1.10.2023) perusteella voi saada seuraavia palveluja:

 • Valmennus itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen opetteluun ja elämän muutostilanteisiin sekä viittomakielen opetus ja vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen käytön ohjaus.
 • Henkilökohtainen apu päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun sekä vuorovaikutukseen, vapaa-ajan toimintoihin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
 • Erityinen osallisuuden tuki, jonka avulla vammainen henkilö voi toisen henkilön tukemana päästä osalliseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa tai tehdä ohjattuna itselleen mieluisia osallisuutta edistäviä asioita vapaa-aikana.
 • Tuettu päätöksenteko, jonka tarkoitus on tukea vammaista henkilöä siten, että hän voi tehdä itse omaa elämäänsä koskevia merkittäviä päätöksiä.
 • Vaativa moniammatillinen tuki vammaisen henkilön kommunikoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen, itsemääräämisoikeuden tai osallisuuden turvaamiseksi taikka vammaisen henkilön haastavan käyttäytymisen syiden selvittämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi vaativissa tilanteissa.
 • Asumisen tuki vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua tai tukea päivittäisissä toiminnoissa.
 • Lapsen asumisen tuki ensisijaisesti lapsen kotona asumisen turvaamiseksi ja toissijaisesti lapsen asumisen järjestämiseksi kodin ulkopuolella silloin, kun lapsella ei ole lastensuojelun tarvetta, mutta oman perheen kanssa asuminen ei ole mahdollista yksilöllisestä avusta ja tuesta huolimatta.
 • Esteettömän asumisen tuki käsittää asunnon muutostyöt, välineet ja tekniset ratkaisut.
 • Lyhytaikainen huolenpito oman perheen tai läheisen kanssa asuville.
 • Päivätoiminta ensisijaisesti niille vanhuuseläkeikää nuoremmille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä osallisuuden tukea eivätkä pysty osallistumaan sosiaalihuoltolain mukaisiin työllistymistä edistäviin toimiin tai sosiaalihuoltolain mukainen toiminta ei vastaa henkilön yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä työelämään pääsyn edistämiseksi toissijaisena palveluna suhteessa sosiaalihuoltolain työtoimintaan ja työllistymistä edistävään toimintaan.
 • Liikkumisen tuki monin eri tavoin järjestettynä (jaksottaminen, matkabudjetti, taksi, henkilökohtainen apu, saattaja, auto tai muu kulkuneuvo, muu soveltuva tapa).
 • Taloudellinen tuki välineiden ja teknisten ratkaisujen hankkimiseen.
 • Taloudellinen tuki hengityslaitteen varassa elävälle henkilölle.
 • Muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavat palvelut ja taloudelliset tukitoimet

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen lainsäädäntö on uudistettu

Siirry takaisin sivun alkuun