Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Vammaispalveluista haettavat palvelut autismin kirjon perheille

Autismin kirjon perheet voivat saada tukea ja palveluita arkeen kotikuntansa vammaissosiaalityöstä. Autismin kirjon palveluita ovat esim:

  • avustaja- ja apuvälinepalvelut
  • sosiaalityö
  • asumispalvelut
  • työ- ja päivätoiminta
  • omaishoidon tuki

Palvelut perustuvat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa tehtävään henkilökohtaiseen  palvelusuunnitelmaan. Suunnitelma ei ole vammaispalvelua sitova, vaan palvelut haetaan erikseen kirjallisesti ja kaupunki antaa hakemuksesta päätöksen. Päätöksestä voi tarvittaessa valittaa.

Lue lisää vammaispalveluiden asiakkuudesta täältä.

Lue lisää palvelusuunnitelmasta THL:n sivuilta.

Helsinki

Helsingin kaupungin vammaispalveluiden kautta haettavat palvelut ovat kaupungin nettisivuilla

Voit etsiä Helsingin kaupungin palveluita lomakkeella

Espoo

Espoon kaupungin vammaispalveluiden kautta haettavat palvelut löytyvät vammaispalveluiden sivuilta

Vantaa

Vammaispalveluiden neuvonta ja palveluohjaus

Vammaispalveluhakemus