Vammaisneuvostot ajavat vammaisten asiaa kunnissa

Vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden muodostama yhteistyöryhmä. Vammaisneuvoston päätavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat kunnassa. Kuntien on lakisääteisesti perustettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla myös useamman kunnan yhteinen.

Vammaisneuvoston rooli

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksiin ja seurantaan vammaisten henkilöiden elämään kuuluvista asioista. Vammaisneuvosto voi laatia aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja. Vammaisneuvostot eivät ole kuitenkaan virallisia kuntien päätöksentekoelimiä, vaan kuulemis- ja vaikuttamisryhmiä.

Osa kunnista on laatinut vammaispoliittisen ohjelman. Ohjelma ohjaa kuntien päätöksentekoa ja sitouttaa vammaisten henkilöiden aseman kehittämiseen kunnassa.

Vammaisneuvostojen edustus

Vammaisneuvostossa on oltava riittävästi vammaisia henkilöitä, heidän omaisiaan ja heitä edustavia järjestöjä. Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien ihmisten läsnäolo on tärkeää, jotta voidaan taata, että vammaisten näkökulma ja kokemukset huomioidaan, kun kunnassa tehdään päätöksiä.

Vammaisneuvostossa on tärkeä olla mukana eri hallintoalojen edustajia, jotta vammaisten ihmisten asiat voidaan huomioida laaja-alaisesti kunnassa tehtävissä vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa. Hyvin toimiva yhteistyö vammaisneuvoston ja kunnan välillä hyödyttää molempia osapuolia: vammaisneuvosto tuo esiin vammaisia henkilöitä koskevia epäkohtia ja kunta hyödyntää vammaisneuvoston asiantuntemusta vammaisia koskevassa päätöksenteossaan.

PAUT-verkosto on mukana vammaisneuvostoissa

PAUT-verkoston paikallisyhdistysten jäseniä on mukana omien kotikuntiensa vammaisneuvostoissa. PAUT-verkoston jäsenyhdistysten vammaisneuvostoedustajat ovat seuraavat:

  • Tiina Alkio, Kerava, Suomen autismiyhdistys ry (SAY)
  • Mika-Erik Walls, Espoo, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry (EsAuAs)
  • Pia Karasjärvi, Vantaa, Vantaan autismin kirjo ry (Vautas)
  • Niina Halonen-Malliarakis (vihr), Helsinki, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry (HAY)

Jos haluat olla yhteydessä PAUT-verkoston vammaisneuvostoedustajiin, ota yhteys osoitteeseen info@paut.fi.

Teksti: Eetu Karppanen

Lisää aiheesta:

Vammaisneuvoston rooli ja tehtävät. Vane. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Viitattu 15.11.2019.

Lainsäädäntö kunnallisista vammaisneuvostoista.  Vane. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Viitattu 15.11.2019.