Vammaiskorttia haetaan Kelasta

Vammaiskortti on Suomessa ja muissa EU-maissa toimiva vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallisuuden apuväline, jota näyttämällä voi helposti todistaa vammaisuutensa erilaisissa tapahtumissa ja lippuluukuilla. Vammaiskorttia vilauttamalla asiakaspalvelijat osaavat ottaa vammaisen ihmisen tarpeen paremmin huomioon palvelutilanteissa esim. tarjoamalla hänelle avustajan. Palveluntarjoajat voivat halutessaan järjestää maksuttoman sisäänpääsyn kortin haltijalle.

Mitä hakijalta edellytetään?

Vammaiskortin saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva virallinen vammaispäätös. Osaan korteista on mahdollista saada A=avustaja-merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. Lue mitkä päätökset oikeuttavat vammaiskortin saamiseen.

Vammaiskorttia varten tarvitset kasvokuvan ja sähköpostiosoitteen. Kuva tulee olla sähköisessä muodossa.  Kortin hinta on kymmenen euroa ja se on voimassa vuoteen 2028.

Miten korttia haetaan?

Hakemus täytetään verkossa joko itse tai tukihenkilön avustamana. Tilausta tehdessä on mahdollista lisätä kortin kääntöpuolelle QR-koodi. QR-koodi vie verkkosivulle, jossa on lisätietoa kortin haltijan avun ja tuen tarpeista. Nämä lisätiedot auttavat asiakaspalvelijaa palvelemaan paremmin.

Vammaiskortti lähetetään postitse. Ks. tarkemmat ohjeet vammaiskortin hakemiseen

Vammaiskorttia voi hakea myös alle 18-vuotiaat.  Jos kyseessä on alle 15-vuotias, lapsen huoltajan tai edunvalvojan on haettava tilauslupaa. 15-vuotta täyttänyt voi hakea tilauslupaa Kelalta.  Alle 18-hakijoiden kohdalla suositellaan käytettäväksi huoltajan tai edunvalvojan sähköpostiosoitetta tilauksen viimeistelyä ja maksamista varten.

Teksti: Eetu Karppanen ja Maarit Kuoppala

Lue lisää vammaiskortista Kelan sivuilta.