Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Vammaisasiamies

Vammaisasiamies on kunnallinen virkamies. Vammaisasiamiehen tehtävä on puolustaa vammaisia henkilöitä ja edistää heidän mahdollisuuksiaan elää yhdenvertaisina kaupunkilaisina.

Ota yhteyttä vammaisasiamieheen, jos haluat:

  • kertoa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta edistävästä asiasta
  • kertoa vammaisia henkilöitä koskevasta epäkohdasta
  • neuvoja vammaisuuteen liittyvissä asioissa
  • että vammaisneuvostossa käsitellään toivomaasi asiaa

Vammaisasiamies ei:

  • käsittele vammaisten henkilöiden yksilöasioita (hakemukset, muistutukset tai valitukset)
  • korvaa muita neuvonta- ja vaikuttamiskeinoja (esimerkiksi sosiaaliasiamies, potilasasiamies tai vammaispalvelut)

Vammaisasiamies toimii kunnan toimijoiden ja vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen välillä.

Vammaisasiamiehen tehtävää tai toimenkuvaa ei ole määritelty Suomen laissa. Vammaispalveluasiamiehen tehtävät vaihtuvat kunnittain.

Teksti: Eetu Karppanen

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa:

Vammais- ja esteettömyysasiamies. Vammaispalveluiden käsikirja. Viitattu 12.12.2019.

Helsinki:

Vammaisasiamies. Viitattu 12.12.2o19.

Espoo:

Vammaisasiamies. Viitattu 12.12.2019.

Vantaa:

Vammaisasiamies. Viitattu 12.12.2019.