Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Tulkkauspalvelut

Puhevammaiselle autismin kirjon henkilölle voidaan myöntää tulkkipalvelu. Tulkkipalvelu mahdollistaa sen, että autismin kirjon henkilö tulee kuulluksi ja ymmärretyksi kaikissa tilanteissa ja voi osallistua kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa.

Tulkin tehtävä on välittää puhevammaisen henkilön viesti puhekielellä keskustelukumppanille sekä toisaalta saattaa keskustelukumppanin viesti siihen muotoon, että puhevammainen ymmärtää asian.

Käytön edellytys on, että puhevammainen henkilö kykenee ilmaisemaan tahtonsa, ja että hänellä on käytössään toimiva kommunikaatiokeino.

Puhevammainen autismin kirjon henkilö voi hyötyä tulkkipalvelusta esimerkiksi:

  • opinnoissa
  • työssä
  • asioimisessa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • harrastuksissa ja virkistäytymisissä

Mistä?

Tulkkauspalvelun myöntää Kela lukuun ottamatta peruskoulun oppilaita, joille tulkkaus myönnetään opetustoimesta. Puhevammainen autismin kirjon henkilö tai hänen edustajansa voi hakea tulkkipalvelua Kelasta. Edustajalla tarkoitetaan puhevammaisen henkilön lähiomaista tai erikseen nimettyä henkilöä.

Tulkki myönnetään mahdollisimman läheltä puhevammaista henkilöä. Puhevammainen henkilö voi halutessaan käyttää tulkkilistaa. Tulkkilista on lista tulkeista, joille puhevammaisen henkilön tilaus välitetään. Lista laaditaan yhteistyössä Kelan kanssa. Tulkkaus voi olla etätulkkausta tai lähitulkkausta.

Kelan myöntämää tulkkauspalvelua voi saada vähintään 180 tuntia vuodessa. Lisätunteja myönnetään tarpeen mukaan.

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteet:

Tulkkauspalvelu. Papunet. Viitattu 2.6.2020.

Näin haet oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kela. Viitattu 2.6.2020.

Asiakastietolomake. Papunet. Viitattu 2.6.2020.

Lue lisää:

Tulkkauspalvelun sisältö on yksilöllinen. Papunet. Viitattu 2.6.2020.

Kokemuksia tulkin käytöstä. Papunet. Viitattu 2.6.2020.