Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Tietoteekki

Tietoteekki on kommunikoinnin apuvälineitä tarjoava virasto. Tietoteekin palvelut on suunnattu kaiken ikäisille ihmisille, jotka hyötyvät kommunikaation apuvälineistä. Moni autismin kirjon henkilö tarvitsee kommunikoinnin apuvälineitä toisten ihmisten kanssa viestimiseen.

Tietoteekki:

 • Arvioi mitä kommunikoinnin apuvälineitä autismin kirjon henkilö tarvitsee.
 • Lainaa kommunikaation apuvälineitä autismin kirjon henkilölle.
 • Opettaa käyttämään kommunikoinnin apuvälineitä.
 • Huoltaa ja korjaa kommunikoinnin apuvälineitä.

Tietoteekin tarjoamia kommunikaation apuvälineitä ovat esimerkiksi kuvakortit, kuvakorttikansio, iPadilla tai Windows-tabletilla toimivat kommunikointisovellukset ja yksinkertaiset puhelaitteet.

Miten asiakkaaksi pääsee?

 • Varaa aika sinua hoitavalle lääkärille tai terapeutille. Voit varata ajan esimerkiksi kotikuntasi terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta.
 • Lääkäri ja terapeutti kirjoittavat lähetteen Tietoteekkiin, jos tarvitset heidän mielestään kommunikoinnin apuvälineen. Lausunnossa kuvataan kommunikaatiotaitoja.
 • Saat kutsun Tietoteekkiin apuvälinearviointiin. Hoitotakuun mukaan pääset apuvälinearviointiin kuuden kuukauden kuluessa. Apuvälinearviointikeskustelussa arvioidaan kommunikoinnin apuvälineen tarpeesi. Valmistaudu kertomaan kommunikointitaidoista ja vuorovaikutuksesta. Pohdi arjen vuorovaikutustilanteet ja kirjaa niissä olevat haasteet  tarkasti.
 • Tietoteekin puheterapeutti tekee apuvälineen hankinnasta apuvälinepäätöksen, jonka lääkäri hyväksyy. Apuvälineen hankinnassa tehdään yhteistyötä sinun ja läheistesi kanssa. Jos tarvitsemaasi apuvälinettä ei ole saatavilla heti, joudut jonottamaan sitä jonotustilanteesta riippuen muutaman kuukauden ajan.
 • Saat tarvitsemasi kommunikoinnin apuvälineen Tietoteekistä. Voit saada kommunikoinnin apuvälineen määräajaksi tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tietoteekin työntekijä antaa kommunikoinnin apuvälineen sinulle Tietoteekissä ja lähellä kotiasi. Työntekijä opastaa sinua ja läheisiäsi apuvälineen käytössä.

Jos kommunikoinnin apuväline menee rikki tai se ei toimi kunnolla, ole yhteydessä Tietoteekkiin.

Kommunikoinnin apuväline pitää palauttaa Tietoteekkiin jos:

 • et enää tarvitse sitä
 • apuvälineen laina-aika päättyy

Teksti ja kuvalliset ohjeet : Eetu Karppanen

Kuva:

Kuvapankki. Papunet. Viitattu 16.10.2019.

Lisätietoja:

HUS Apuvälinekeskus. Viitattu 15.10.2019.

Apuvälineet. Papunet. Viitattu 15.10.2019.

Kommunikointi apuvälineillä. Papunet. Viitattu 15.10.2019.

Lue myös:

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys vieraili HUS Apuvälinekeskuksessa / Tietoteekissa 14.8.2017. Lue muistio tapaamisesta