Mitä me ajattelemme – neuropoikkeavien lasten ja nuorten ajatuksia

Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, Helsinki

#autismikirjo #lapset #lastenoikeudet#lastenoikeuksienviikko #neurotype2022 #nuoret


Tervetuloa torstaina 17.11. klo 17.00 Pasilan kirjastoon Neurotype 2022 -tutkimuksen julkistamistilaisuuteen.

“Minua ei ymmärretä oikein, jos olen täysin oma itseni.” (ote Neurotype 2022 -tutkimustuloksista)

Koulussa nähdään vain haasteet, ei minua.” (ote Neurotype 2022 -tutkimustuloksista)

Autismiyhdistys PAUT ry järjestää Mitä me ajattelemme -tapahtuman torstaina 17.11. klo 17–18.30 Pasilan kirjastossa (Kellosilta 9, Helsinki).

Tapahtumassa julkistetaan uusi Neurotype 2022 -kyselytutkimus, jonka on suunnitellut ja toteuttanut 10-vuotias yhdenvertaisuusaktivisti Aida A. Tutkimukseen vastasi 311 neuropoikkeavaa lasta ja nuorta. Tutkimustuloksista selviää muun muassa, että alle prosentti vastaajista kokee, että he ovat yhdenvertaisia muiden kanssa. 74 % vastaajista kokee, että koulussa heitä ei hyväksytä sellaisena kuin he ovat.

Lisäksi tapahtumassa kerrotaan, mistä autismikirjon lapset ja nuoret unelmoivat. Autismiyhdistys PAUTin Maarit ja Karolina kertovat, miten yhdistys toiminnassaan tukee autismikirjon lapsia ja nuoria. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tapahtumaa tukee Pasilan kirjasto. Tapahtuma on osa Lapsen oikeuksien viikkoa.

Suomessa noin 10 % väestöstä on neuropoikkeavia, mikä tarkoittaa, että peruskouluissa opiskelee noin 56 000 neuropoikkeavaa lasta ja nuorta. Neuropoikkeavuuksia ovat esimerkiksi ADHD, autismikirjo ja Touretten oireyhtymä. Kyse on aivojen erilaisuudesta, ei mielenterveyden ongelmasta eikä sairaudesta. Neuropoikkeavilla lapsilla ja -nuorilla on mm. huomattavasti korkeampi riski joutua kiusatuksi, syrjäytyä tai tehdä itsemurha.

*Neuropoikkeavuuksia ovat esimerkiksi ADHD, autismikirjo ja Touretten oireyhtymä