Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Tapaaminen Rinnekoti-säätiöllä 12.3.2020

Rinnekotia edustivat tapaamisessa asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen ja asumisen tuen toimialuejohtaja Hanna Ekman

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistyksiä edustivat Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n puheenjohtaja Jari Eronen ja vanhempien edustajana Satu Liimakka. Useiden ennakkoon ilmoittautuneiden osallistujien osallistuminen peruuntunut mm. koronavirus-tilanteesta johtuen.

Asumispalveluasiat

Asumispalveluasioita käsiteltiin laajasti edellisessä tapaamisessa 10.10.2018, jolle tämän muistion tapaaminen on jatkoa.

Rinnekodilla on edelleen laajalla skaalalla  yhteisöllistä yksilöllistä asumispalvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tilojen ja tonttien puute vaikeuttaa uusien hankkeiden käynnistymistä pääkaupunkiseudulla  –myös Rinnekodilla. Yhteensä 30 uutta hanketta on käynnissä Lakistossa ja Espoon Viljalassa.  Kyseisten alueiden yksiköt ovat täynnä. Uusia hankeaihioita on, mutta nämä eivät ole vielä julkaistavissa.

Rinnekoti on avoin kaikille uusille hankkeille, hanketta vetävästä tahosta riippumatta.

Aloittamassa on uusi kehitysjohtaja, joka tulee vahvistamaan Rinnekodin autismiosaamista. Henkilöstölle on käynnissä myös koulutushanke autismiosaamisen nostamiseksi. Tutkitaan myös mm. Haaste-mallin käytön laajentamista. Erityinen kehittämisalue tällä hetkellä on kommunikaatio.

Lääkäripalvelut on jouduttu lopettamaan toisaalta kuntien tahtotilan,  toisaalta myös laitoshoidon purkamisen takia.

Lopuksi käsiteltiin jäseniltä tulleita palautteita koskien joitain Rinnekodin asumis- ja tilapäishoitoyksiköitä.

––

Kirjasi: Jari Eronen