Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Taksiyhtiöiden kilpailuttaminen

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen alueen perheille:

Helsingin kaupunki on kilpailuttanut kesällä 2019 päivätoiminnan kuljetukset. Uudet kuljetuspalvelut tulivat voimaan 2.10.

Kilpailutus on monen yksikön osalta tehty ryhmäkuljetuksena. Tämän takia taksiyhtiöt ovat ilmoitusluonteisesti ilmoittaneet perheille, milloin lasten ja nuorten hakuajat toteutetaan.

Helsingin kaupungin kuljetuspalveluista vastaavan Tuomas Päivisen mukaan näin ei saa tehdä, vaan jokaisen nuoren ja perheen yksilölliset tarpeet on otettava huomioon.

Jos koette, että yksilöllisiä toiveitanne ei oteta taksiyhtiöissä huomioon, olkaa yhteydessä taksiyhtiöönne. Jos ongelma jatkuu, ottakaa yhteys kaupungin edustajiin. Kaupungin edustajien yhteystiedot löytyvät alta:

Kuljetuspalvelupäällikkö, Tuomas Päivinen, puhelinnumero 09 310 51991, sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi.

Kuljetussuunnittelija, Kirsi Mustonen, puhelinnumero 09 310 41577, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi.