Sosiaaliturvan tarkistuslista ja muita oppaita

SOSIAALITURVAN TARKISTUSLISTA JA MUITA OPPAITA

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kuudentoista järjestön yhteistyössä kokoama nettiopas, johon on koottu yhteiskunnan tarjoama pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturva pääpiirteittäin. Opasta päivitetään vuosittain. Oppaan lisäksi sivustolta löytyy linkkejä monien järjestöjen tarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Linkkejä oppaisiin:

Sosiaaliopas.fi -sivustolta löytyy myös linkkejä järjestöjen omiin sosiaaliturva- ja palveluoppaisiin. Autismin kirjon henkilöiden voi olla hyvä katsoa esimerkiksi Neuroliiton sosiaaliturvaopasta.

Linkit päivitetty 9.2.2022.