Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Jos koet, että sinua tai läheistäsi on kohdeltu väärin sosiaalihuollon tai terveydenhuollon palveluissa, voit olla yhteydessä potilasasimieheen tai sosiaaliasiamieheen. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen ensisijainen toimintatapa on keskustelu

Potilasasiamies

Potilasasiamies auttaa sinua ratkaisemaan hoitopaikassasi tapahtuvia ongelmia. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen ensisijainen toimintatapa on keskustelu. Tarvittaessa potilasasiamies avustaa sinua laatimaan muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen. Potilasasiamies ei ota kantaa taudinmääritykseen, hoidon sisältöön tai hoitovirheisiin.

Jokaisessa terveydenhuollon toimipaikassa on oltava Suomen lain mukaan potilasasiamies. Terveydenhuollon toimipisteitä ovat esimerkiksi terveyskeskukset, keskussairaalat, yksityiset terveysasemat ja työterveysasemat. Löydät potilasasiamiehen yhteystiedot hoitopaikastasi.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies auttaa sinua julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon ongelmatilanteissa. Sosiaalihuolto tarkoittaa yhteiskunnan tarjoamia sosiaalipalveluja jäsenilleen. Sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi:

 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • omaishoidon tuki
 • asumispalvelu
 • laitoshuolto
 • vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva palvelu
 • asumispalvelu
 • työtoiminta
 • lastensuojelu

Sosiaaliasiamies on lakisääteinen virka. Sosiaaliasiamies auttaa sinua seuraavilla keinoilla:

 • neuvoo sinua oikeuksistasi ja asemastasi
 • tiedottaa oikeuksistasi
 • avustaa sinua tekemään muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikköön ja sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle
 • seuraa sosiaalihuollon asiakkaiden aseman kehittymistä ja raportoi siitä vuosittain kunnanhallitukselle

Löydät sosiaaliasiamiehen yhteystiedot kotikuntasi verkkosivuilta tai puhelinvaihteesta.

Lisätietoa:

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu. 15.11.2019.

Potilasasiamies. Valvira. Viitattu 15.11.2019.

Sosiaaliasiamies. Valvira. Viitattu 19.11.2019.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Finlex. Viitattu 15.11.2019.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Finlex. Viitattu 15.11.2019.

Kuntakohtaiset linkit:

Helsinki:

Potilas- ja sosiaaliasiamies. Viitattu 19.11.2019.

Espoo:

Potilas- ja sosiaaliasiamies. Viitattu 19.11.2019.

Vantaa:

Sosiaali- ja potilasasiamies. Viitattu 19.11.2019.