Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys tehdään ennen oppilaan siirtämistä erityiseen tukeen. Selvitys toteutetaan lasta opettavien opettajien ja muun oppilashuollon yhteistyönä. Sekä vanhempia että oppilasta on kuultava ennen erityisen tuen päätöstä.

Pedagogisessa selvityksessä tulee olla arvio tehostetun tuen vaikutuksista, lapsen oppimisvalmiuksista ja koulunkäyntiin liittyvistä erityistarpeista. Selvityksessä on oltava arvio, millaisin tukitoimin oppilasta lähdetään tukemaan. Siinä on myös luettava, tarvitseeko oppilasta yksilöllistettyä tukea yhdessä vai useammassa oppiaineessa.

Pedagogista lausuntoa voidaan tukea lääkärin tai psykologin lausunnolla.