PAUT-verkosto

PAUT –Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistyksen PAUT-verkostoon kuuluvat seuraavat neljä autismin kirjon yhdistystä:

  • Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
  • Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
  • Suomen Autismiyhdistys ry
  • Vantaan autismin kirjo ry.

Yhdistykset ovat mukana kolmivuotisessa (2018-2020) hankkeessa: PAUT –tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla. PAUT-hanke rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. Hanketta hallinnoi Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry. Hankkeessa on järjestetty monipuolisesti vertaistuki- ja harrastuskerhotoimintaa sekä koulutuksia pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla (Järvenpää ja Kerava.)

PAUT-hankkeen tavoitteena on tarjota autismin kirjon henkilöille ja heidän perheilleen

Edunvalvonnan kehittäminen

PAUT-yhdistysverkoston toiminnan keskiössä on autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä edunvalvonta. Edunvalvontatyön tavoitteena on autismiystävällinen Suomi, jossa kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset edellytykset osallistua, harrastaa, kouluttautua, työskennellä ja saada tarvitsemiaan palveluita.

Yhdistysverkoston yhdistykset ovat edunvalvontatyössään ottaneet kantaa autismin kirjon perheitä koskeviin asioihin ja vaikuttaneet kunnan viranomaisiin ja palveluntuottajiin.  PAUT-hankkeen myötä yhteistyö yhdistysten välillä on lisääntynyt. PAUT-hanke on vahvistanut yhdistysverkostoa, mutta haluamme saavuttaa vielä enemmän. PAUT-verkoston jäsenyhdistyminen vuonna 2020 tähtää edunvalvonnan kehittämiseen.