Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Opetuksen avustaja- ja apuvälinepalvelut

Autismin kirjon lapsella on Perusopetuslaki 31 § mukaan tarvittaessa oikeus saada maksutta kouluun osallistumiseen tarvittavia avustaja- ja apuvälinepalveluita. Tavoitteena on turvata esteetön ja yhdenvertainen koulunkäynti vammasta huolimatta sekä mahdollistaa normaali vuorovaikutus muiden kanssa.

Koulunkäyntiavustaja

Autismin kirjon lapselle voidaan tarvittaessa myöntää koulunkäyntiavustaja. Avustaja tukee oppilasta oppimisessa, päivittäisten tilanteissa ja tehtävien suorittamisessa. Jos lapsella ei ole erityisen tuen päätöstä, tulee avustajasta tehdä hallintopäätös.

Päätöksen avustajasta tekee koulun rehtori yhteistyössä vanhempien kanssa lääkärin ja muiden ammattilaisten lausuntojen perusteella. Oman henkilökohtaisen avustajan saaminen voi olla kuitenkin vaikeaa. Usein avustaja on useamman oppilaan tukena luokassa.

Hakemus avustajasta kannattaa tehdä kirjallisena, jolloin myös päätös tulee kirjallisena. Kielteisestä päätöksestä on mahdollisuus valittaa ja pyytää tarkat perustelut. Valitusprosessissa voi olla yhteydessä esimerkiksi Kumpuvuoren Lakilinjaan.

Mikäli koet, että lapsesi hyötyy koulunkäyntiavustajasta, kannattaa olla yhteydessä lapsen opettajaan tai koulun rehtoriin.

Apuvälineet

Oppilaalle voidaan tarvittaessa myöntää erilaisia  apuvälineitä oppimisen tueksi. Tällaisia apuvälineitä ovat erilaiset tietotekniset sovellukset, oppimista tai keskittymistä tukevia välineet ja äänikirjat.

Palveluita ja välineitä haetaan pääsääntöisesti kotikaupungin sivuilta löytyvillä lomakkeilla. Liitteenä voi olla lääkärin, terapeutin tms. lausunnot tarpeesta. Sivuilta löytyvät palautusohjeet.

Hyödyllisiä linkkejä:

Perusopetuslaki. Viitattu 5.7.2019

Apu ja tuki koulussa. Tukiliitto. Viitattu 5.7.2019.

Helsinki

Apuvälineet ja muut tukipalvelut. Viitattu 5.7.2019

Espoo

Apuvälineet, tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Viitattu 5.7.2019

Vantaa

Avustajapalvelut. Viitattu 5.7.2019