Nuoren kuntoutusraha

Autismin kirjon nuorelle maksetaan Nuoren kuntoutusrahaa opintojen tai työllistymiseen mahdollistavan koulutuksen ajalta, jos hän on:

 1. on 16–19-vuotias
 2. työ- tai opiskelukyky ja edellytykset valita ammatti ovat heikentyneet vammaisuuden perusteella
 3. tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskellakseen ja osallistuakseen työllistymiseen tähtäävän kuntoutukseen (työkokeilu tai -harjoittelu)
 4. kotikunnassa on tehty henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma (KHOPS) opintojen ja kuntoutuksen ajaksi.

Opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien, sosiaalityöntekijän tai opetusalan ammattilaisten välillä. Suunnitelmassa tulee mainita kuntoutumisen toteutumistavat ja tavoitteet. Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto, josta ilmenee syyt kuntoutusrahan hakemiseen. Nuoren kuntoutusraha on vähintään vähimmäismäärän suuruinen (viitattu 10.7.2019).

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen enintään sen kuukauden loppuun, jona nuori täyttää 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso (esimerkiksi koulutus),  kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti. Nuoren kuntoutusraha on verotettavaa tuloa ja sitä verotetaan samalla tavalla kuin kuntoutusrahaa.

Kela seuraa kuntoutuksen etenemistä pyytämällä selvityksiä kuntoutuksen (esimerkiksi opintojen) etenemisestä. Opintosuoritukset Kela saa suoraan koski.opintopolku.fi -järjestelmästä.

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan Kelasta.

Käytännön vinkkejä:

 • Kuntoutusrahaa voi esimerkiksi saada 16-vuotias autismin kirjon nuori, joka opiskelee peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa, esimerkiksi lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Nuoren kuntoutusrahaa voi saada opintojen päättymiseen saakka.
 • Opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman voi tehdä yhteistyössä esimerkiksi koulun erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Tällöin täytetään hakemuksen liitteeksi Kelan lomake KU110.
 • Samassa yhteydessä voit hakea ammatillista kuntoutusta opintojen ajalle. Kela voi korvata varsinaisia opiskelukustannuksia (esim. lukukausimaksuja ja koulutarvikekustannuksia) sekä koti- ja koulupaikkakunnan välisiä matkakustannuksia, mutta ei kuitenkaan päivittäisiä koulumatkakustannuksia.
 • Lomakkeet löytyvät Kelan sivuilta. Seuraa valikoita: Nuoren kuntoutusraha / Asiakaspalvelu / Paperilomakkeet / Kuntoutus / Kuntoutusraha. Lomakkeet voi palauttaa sähköisesti Kelan asiointipalveluissa.
 • Nuoren kuntoutusrahan kanssa samankaltainen etuus on kuntoutusraha, jota voivat saada 16-67 -vuotiaat.
 • Vuoden 2019 alusta Kansaneläkelaitos järjestää 16–29-vuotiaillekuntoutustarvetta, kuntoutusmahdollisuuksia ja opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia selvittäviä ja arvioivia palveluja vakuutetuille ammatillisena kuntoutuksena  sekä valmennuksellisia palveluja. Tällaisen kuntoutuksen aikana, kun selvitetään opiskelu- ja työmahdollisuuksia, on mahdollista saada kuntoutusrahaa, eli opiskelupaikkaa ei tarvitse olla.
 • Nuoren kuntoutusraha on yksi Kelan kuntoutusetuuksista. Muista kuntoutusetuuksista löytyy tietoa Kelan nettisivuilta.

Vinkit päivitetty 23.7.2019.

Hyödyllisiä linkkejä:

Nuoren kuntoutusraha, Kela: Viitattu 10.7.2019.

Näin haet nuoren kuntoutusrahaa, Kela: Viitattu 10.7.2019.

Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen, Kela: Viitattu 10.7.2019.

Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaalle, Tie työelämään: Viitattu 10.7.2019.

Selvitykset kuntoutuksen aikana,  Kela: Viitatu 22.7.2019.

Koulutus kuntoutuksena, Kela: Viitattu 23.7.2019.