Helsingin vammaispalvelut poikkeustilanteessa

Julkaistu 08.04.2020

modified 08.04.2020

Hyvä asiakkaamme omainen,

Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja ja kysymyksiä koskien toimintatapoja ja suosituksia koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Vammaisten palvelujen osalta kysymykset ovat liittyneet muun muassa henkilökohtaisen avun toteuttamiseen, asumisyksiköiden asukkaiden palveluihin, lyhytaikaishoidon järjestämiseen ja kotiin vietäviin palveluihin.

Tällä tiedotteella pyrimme vastamaan muutamaan yleiseen kysymykseen ja samalla tähdentämään, että pystymme huolehtimaan vammaisten kuntalaisten välttämättömien palvelujen järjestämisestä myös poikkeustilanteessa.

Pohdintaa on herättänyt muun muassa vierailukielto asumisyksiköissä sekä se, miten toimitaan esimerkiksi kotilomien osalta.

Kaupungin epidemiologisen toiminnan asiantuntijan mukaan kotilomia ei ole syytä kieltää, mutta samassa taloudessa asuvien tulee ymmärtää, ettei kenelläkään saa olla flunssaoireita, yskää tai kuumetta. Kotilomalla tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa, ja – mikäli yskä iskee samassa taloudessa asuviin tai kotilomailijaan kesken kotiloman – on yskimishygienia ensiarvoisen tärkeää.

Vierailuja ostoskeskuksissa tai muissa paikoissa, joissa koronatartunnalle altistumisen riski nousee, tulee niin ikään välttää. Ulkoilla saa, mikäli pystyy välttämään lähikontakteja ja pitämään suositellun kahden metrin turvavälin muihin ihmisiin. Kun omaisenne on palaamassa kotilomalta asumisyksikköön, mahdollisista ylähengitystieoireista on ilmoitettava asumisyksikköön.

Huolta on herättänyt myös, voidaanko asukkaan poistumista yksiköstä estää, ja kuka päättää karanteenista. Karanteenipäätös tehdään tartuntatautilain perusteella, ja sen voi tehdä kunnan tartuntataudeista vastaava virkasuhteinen lääkäri tartuntatautilain perusteella. Päätöksen voivat tehdä esimerkiksi terveysasemien johtajalääkäri, terveysaseman johtava ylilääkäri tai epidemiologisen toiminnan lääkäri. Rajoitustoimenpiteiden osalta noudatetaan kehitysvammalakia, ja asukkaan rajoittamiseen tarvitaan aina lainmukainen peruste ja päätös.

Erityinen huoli liittyy omaishoidon toteuttamiseen ja kotiin vietäviin palveluihin. Toki ensisijainen tavoite on järjestää tarvittavat palvelut ja tukitoimet kotiin, mutta joissakin tilanteissa niillä ei voida vastata palvelutarpeisiin tai palveluja ei voida järjestää kotiin. Tällainen tilanne voi tulla esille esimerkiksi omaishoitajan sairastuessa koronavirukseen, jolloin hoidettava ei voi jäädä kotiin ja tarvitsee palvelun muualla. Olemme varautuneet näihin tilanteisiin siten, että voimme nopeallakin aikataululla muuttaa joidenkin olemassa olevien yksiköiden toimintaa vastaamaan tarpeisiin sekä Helsingin kaupungin oman toiminnan että ostopalveluntuottajien osalta.

Mikäli vammainen kuntalainen sairastuu koronavirukseen, jatkohoidosta päättää terveydenhuollon asiantuntija. Vammaistyössä järjestetään yksinomaan sosiaalipalveluja, ja silloin, kun ihmisen terveydentila vaatii, vastataan tarpeisiin terveydenhuollon palveluilla.

Yhteistyöterveisin,

Helsingin vammaistyö