Autismikirjon lasten ja nuorten koulunkäyntiin vaikuttaminen painopisteenä vuonna 2023

Julkaistu 02.12.2022

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa Autismiyhdistys PAUTin painopisteenä on peruskouluihin ja autismikirjon lasten koulunkäyntiin vaikuttaminen. Sekä yhdistys että Autismipolku-hankkeen tuotokset kiinnittävät huomioita kouluympäristön esteettömyyteen ja sen vahvistamiseen
autismikirjon oppilaan näkökulmasta. Tutustu vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan tästä