PAUT kerää kokemuksia asumispalveluista

Julkaistu 25.07.2019

modified 15.10.2019

#Autismi / keva #HFA / Asperger #Sosiaalipalvelut #Yli 16-vuotiaat

Keräämme perheiden kokemuksia autismin kirjon henkilöiden asumispalveluista, niiden saatavuudesta sekä asumispalvelujonoista. Kyselyyn voi vastata joko omainen tai autismin kirjon henkilö.

Toivomme vastauksia yli 16-vuotiaiden autismin kirjon henkilöiden näkökulmasta. Jos perheessäsi on useita tällaisia henkilöitä, täytä jokaisesta oma lomake. Yläikärajaa ei ole.

Tietoja käytetään PAUT-verkoston yhdistysten edunvalvontaan ja yhteistyöhön kaupunkien kanssa. Jos haluat lisätietoja, voit  lisäksi tilata asumispalveluita koskevan uutiskirjeemme.

Mahdollisista tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan näillä nettisivuilla.

Kyselyllä kartoitetaan eri asumispalvelumuotojen tarvetta, henkilön tuen tarpeita ja muita asumiseen mahdollisesti vaikuttavia asioita, tilannetta asumispalvelujonossa sekä muutamia taustatietoja. Kysely on täysin anonyymi.

Vastaa asumispalvelukyselyyn tästä.