PAUT-hankkeen palaute 2018-2019

Julkaistu 02.12.2019

Hankkeemme ”PAUT – tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla” on kestänyt kaksi toimintavuotta. Arvioi toimintaamme tällä lyhyehköllä kyselyllä. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnassa saatujen tulosten raportointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Kyselyssä on kolme sivua. Kahdella ensimmäisellä sivulla on kaksi arviointikysymysryhmää ja kaksi avointa palauteruutua. Viimeisellä sivulla kysymme vastaajan taustatietoja. Kyselyn voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 6.1.2020.

Kiitos ajastasi ja arvokkaista mielipiteistäsi!

Pääset tästä vastaamaan kyselyyn