Mahdollisuus lapselle ry:n toiminta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Julkaistu 15.11.2019

modified 15.11.2019

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #Helsinki #HFA / Asperger #Yli 16-vuotiaat

Mahdollisuus lapselle ry on vuonna 1992 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten elämänlaatua, osallisuutta ja tukea heidän mahdollisuuksiansa kehittyä kykyjensä mukaan. Toiminta on diagnoosivapaata ja suunnattu alakouluikäisistä ylöspäin. Harrastusryhmien lisäksi yhdistys tarjoaa lääkinnällistä kuntoutusta fysio- ja toimintaterapiassa.

Paikka, jossa autisminkirjon lapsilla ja nuorilla on hyvä olla

Mahdollisuus lapselle ry:n tiloissa on päivällä rauhallisempaa, sillä ohjatut harrasteryhmät kokoontuvat iltaisin. Päivällä ohjaajilla on aikaa suunnitella viikon sisältöä kuntosalilla, uinnissa, peliryhmissä ja ideoida keittiöryhmän reseptejä sekä kaupunki- ja luontoryhmän päiväretkiä. Iltaa kohden ovikello soi tiuhaan ja käytäville tulee innostunutta vilskettä: on aika aloittaa harrastukset.

Viikon aikana yhdistys tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 28 erilaista harrasteryhmää. Kaiken kaikkiaan harrastajia on viikossa yli 140. Vuoden aikana pyörivät syksyn ja kevään kausiryhmät. Kesällä ovat lisäksi leirit.

Tulijoita toimintaan on vuosi vuodelta yhä enemmän. Toiminnan suunnittelussa otetaan aina huomioon osallistujan tarpeet ja toiveet. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö harrastamiseen tukee lapsen ja nuoren kiinnostusta harrastaa sekä rakentaa itsenäisempää arkea. Ryhmäkoot pidetään pieninä, noin 4-6 hengen suuruisina.

Suosittu harrastuspaikka autismin kirjon lapsille ja nuorille

Uudet harrastajat kutsutaan aina tutustumiskäynnille, jotta he saavat ensituntuman ohjaajaan ja tiloihin. Tapaamisten myötä ohjaajat rakentavat ryhmät siten, että jokainen saa harrastaa mahdollisimman rauhassa ilman ylimääräisiä ärsykkeitä.

Toiminnan tavoitteena on tukea lasta harjoittelemaan harrastamista. Tavoitteeen toteuttamiseen annetaan riittävästi aikaa. Toiminnat pilkotaan pieniin tavoitteisiin, jotka on helpompi saavuttaa.

Asiakaslähtöisyys korostuu myös kommunikoinnissa, jota toteutetaan tarvittaessa vaihtoehtoisilla kommunikointikeinoilla. Toiminta pidetään lapselle ja nuorelle mielekkäänä. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja siitä pyydetään palautetta.

Yksilöohjausta ryhmätoiminnan ohella

Ryhmätoiminnan ohella yhdistys tarjoaa yksilöohjausta kuntosalilla. ”Yksilöohjauksella halutaan varmistaa, että nuori saa mahdollisuuden liikkua, kun ryhmässä toimiminen oli liian vaativaa. Moni on siirtynyt yksilöohjauksesta ryhmätoimintaan taitojen kehittyessä”, kertoo toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitila.

Tavoitteena on liikunnallisten taitojen, keskittymisen, maltin ja omatoimisuuden oppiminen. Tunnit rakennetaan mahdollisimman selkeiksi, joissa harjoitellaan ohjauksen lisäksi yleisissä tiloissa toimimista, harjoituksiin valmistautumista ja kotiinlähtöä. Harjoituksia toistetaan samanlaisina, jotta niistä syntyy turvallinen rutiini.

Matala kynnys aloittaa harrastus

Yhdistykselle on tärkeää, että toimintaan on helppo tulla mukaan. Harrastusryhmiin saa tulla tutustumaan ilmaiseksi. Vuosien saatossa lapset ja nuoret ovat pysyneet yhdistyksen toiminnassa mukana useita vuosia, sillä he kokevat sen arjessaan tärkeäksi paikaksi, jonne saa tulla juuri sellaisena kuin on.

Lisätietoa:

Anna-Mari Laitila, toiminnanjohtaja

anna-mari@malary.fi

045 874 6746

www.malary.fi