Lakitoimisto Kumpuvuoren hakemus kunnan kirjaamoon tai vammaispalveluihin

Julkaistu 25.03.2020

modified 30.03.2020

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #Espoo #Helsinki #HFA / Asperger #Koulu ja opinnot #Muu Uusimaa #Muut palvelut #Sosiaalipalvelut #Terveyspalvelut #Vantaa #Yli 16-vuotiaat

Koronapandemian aikaan sosiaalihuollon tarve voi lisääntyä äkillisesti, esimerkiksi:

– omaishoidon sitovuus voi lisääntyä tilapäisesti ja näin ollen voi korkeampi omaishoidon tuki tulla kyseeseen, esimerkiksi jos vammainen lapsi on koulun sijasta kotona

– vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaisten palvelujen tarve lisääntyy esimerkiksi, kun työtoimintapaikka on kiinni ja apua tarvitaan enemmän kotiin.

Mitä voit tehdä?

Näissä tilanteissa sinulla on täysi oikeus hakea lisäpalvelua kuntasi sosiaalihuollosta. Tietoomme on tullut tilanteita, joissa lisäpalvelutarpeisiin vastataan kielteisesti vain yleisellä viittaukselle yleistilanteeseen ja koronapandemiaan. Kuitenkin, viranomaisen velvollisuutta tehdä hallintopäätös hakemukseen ei ole tulkintani mukaan mitenkään ainakaan toistaiseksi rajoitettu. Päätös tulee nähdäkseni aikanaan tehdä, vaikkei sitä heti pystyttäisi tekemään akuuttiin tilanteeseen.

Päätöksellä on merkitystä viimeistään jälkikäteen, jolloin arvioidaan jälkikäteen, oliko esimerkiksi ollut oikeus korkeampaan omaishoidon tuen luokkaan, tai, oliko oikeus esimerkiksi henkilökohtaisen avun lisätunteihin. Tällöin korvaukset tulee korvata jälkikäteen (esimerkiksi omaishoidon tuki myöntää korkeampana tai korvata jälkikäteen omaiselle työ, jota hän on tehnyt saamatta jääneen henkilökohtaisen avun lisäpalvelun johdosta).

Oikeusturvasi varmistamiseksi, suosittelemme, että teet hakemuksen kuntaan, sähköpostitse vapaamuotoisesti, vaikka kunnan kirjaamoon, esimerkiksi:

”Omaishoidon sitovuus on koronapandemiasta johtuen lisääntynyt. X ei ole koulussa ja vaatii myös kotona suurempaa hoitoisuutta. Haen X:lle omaishoidon tukea myönnettäväksi / myönnettäväksi korkeamman hoitoisuusluokan mukaisena x.x.2020 alkaen siihen saakka, kunnes koronapandemiasta johtuva lisähoitoisuus päättyy. Pyydän toimittamaan perustellun ja muutoksenhakukelpoisen päätöksen”.

”Täysi-ikäisen X:n työtoiminta on keskeytetty koronapandemiasta johtuen ja X:n vanhemmat / sisarukset vastaavat avustamisesta kotona. Haen X:lle lisää vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua / erityishuoltolain mukaista hoiva-apua X tuntia päivässä / viikossa tähän erityiseen avuntarpeeseen x.x.2020 alkaen siihen saakka, kunnes koronapandemiasta johtuva lisäavuntarve päättyy. Pyydän toimittamaan perustellun ja muutoksenhakukelpoisen päätöksen”.

Nimi, päiväys ja allekirjoitus

Voit olla yhteydessä meihin, jos saat kielteisen päätöksen. Autamme mielellämme mahdollisuuksien mukaan muutoksenhaussa:
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy Verkatehtaankatu 4, as. 228, 20100 TURKU
050 552 0024 / laki@kumpuvuori.fi tutustu toimintaamme: www.kumpuvuori.fi, voimme usein auttaa myös maksutta: https://www.kumpuvuori.fi/maksuton-apu/.