Kyselyt kouluarjesta lapsille ja nuorille sekä vanhemmille

Julkaistu 30.11.2020

modified 30.11.2020

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #HFA / Asperger #Koulu ja opinnot #Yli 16-vuotiaat

Etsimme vastaajia kahteen tutkimuskyselyyn, joiden tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Tuloksia käytetään myös vaikuttamistoiminnassa.

  • Ensimmäinen kysely on suunnattu 11-16-vuotiaille perusopetuksen oppilaille.
  • Toinen kysely on suunnattu perusopetuksessa olevien vammaisten lasten vanhemmille.

Kysely autismikirjon lapsille ja nuorille kouluarjesta

Kyselyssä pääset kertomaan mielipiteesi koulunkäynnistä ja kouluarjen sujumisesta. Kysely on tarkoitettu ensisijaisesti noin 11-16-vuotiaille perusopetuksen oppilaille.

Lisätiedot ja kysely autismikirjon lapsille ja nuorille kouluarjesta

Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta

Kyselyssä pääset kertomaan ajatuksesi ja kokemuksesi vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Juuri sinun mielipiteesi on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman monipuolisesti tietoa perheiden kokemuksista vammaisen lapsen koulunkäyntiin liittyen.

Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta

Kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa.