Kysely autismikirjon lapsille ja nuorille kouluarjesta

Julkaistu 16.11.2020

modified 30.11.2020

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #HFA / Asperger #Koulu ja opinnot

Kysely autismikirjon lapsille ja nuorille

Kutsumme autismikirjon lapsia ja nuoria vastaamaan kyselyyn koulunkäynnistä. Kyselyssä pääset kertomaan mielipiteesi koulunkäynnistä ja kouluarjen sujumisesta.

Kysely on tarkoitettu ensisijaisesti noin 11-16-vuotiaille perusopetuksen oppilaille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Tuloksia käytetään myös vaikuttamistoiminnassa. Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö https://vammaisfoorumi.fi/

Vastaa kyselyyn tästä linkistä:

Toivomme, että vastaat kysymyksiin mahdollisimman itsenäisesti. Tarvittaessa voit pyytää apua vanhemmiltasi tai muulta aikuiselta, mutta silloinkin on tärkeää, että kerrot vastauksissa oman mielipiteesi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa.

Kiitos osallistumisestasi!

Ystävällisin terveisin,

Sari Valjakka                                                       Maarit Kuoppala

Vaikuttamistoiminnan asiantuntija               Projektipäällikkö

Autismiliitto                                                        Autismiyhdistys PAUT ry

sari.valjakka@autismiliitto.fi                           maarit.kuoppala@paut.fi