Kansallinen lapsistrategia – verkkokysely on auki 12.10. saakka

Julkaistu 28.09.2020

modified 28.09.2020

Kansallinen lapsistrategia kutsuu lapsia, nuoria ja aikuisia osallistumaan – verkkokysely on auki 12.10. saakka
Lapsia, nuoria ja aikuisia kutsutaan mukaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun. Pääset kertomaan ajatuksesi lasten asemasta ja oikeuksista sähköisessä kyselyssä. Kyselyllä pyritään selvittämään muun muassa, missä asioissa lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultu ja miten ne ovat vaikuttaneet.
Lapsistrategian verkkokysely toteutetaan kahtena versiona, joista ensimmäinen on tarkoitettu noin 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille ja toinen aikuisille henkilöille. Vastaaminen vie aikaa noin 10–20 minuuttia. Kyselyjen vastauksia hyödynnetään kansallisen lapsistrategian valmistelussa, ja vastauksista julkaistaan yhteenveto loppuvuodesta 2020. Strategian laatii eri eduskuntaryhmiä edustava parlamentaarinen komitea ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.
Vastaa kyselyyn viimeistään maanantaina 12.10.2020 ja kerro ajatuksesi lapsistrategian valmisteluun:
·

Lisätietoja
Osallistu lapsistrategian kyselyyn
https://www.lapsenoikeudet.fi/kam…/lapsistrategia/osallistu/
Lapsistrategian sivut
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/…