Kansalaisaloite: vammaisvaltuutetun viran perustaminen Suomeen

Julkaistu 02.09.2019

modified 02.09.2019

#Autismi / keva #HFA / Asperger #Muut palvelut

Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti.

Kansalaisaloite vammaisasiamiehen virasta tuli vireille 5.8.2019. Käy allekirjoittamassa aloite, jotta saadaan tarvittava 50 000 kannattajan minimi täyteen 15.2.2020 mennessä.

Käy allekirjoittamassa aloite.